Høringssvar vedrørende Svanemølleholm - lokalplanforslag

Oprettet: 17. maj 2020
Svarnummer:
5

Indsendt af

Steffen Hougaard

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Til Københavns Kommune

Svanemølleholms omgivelser bør bevares, fx eksisterende erhverv. Sundkrogsgade bør etableres med 2 spor. Trafik til og fra området bør ledes hen til Nordhavnstunnellen. Hvis der alligevel laves 4 spor, bør 2 være til biler og 2 til busser - bybusser og krydstogtbusser.

Kajen bør være fri til fodgængere og cyklister.

Det planlagte grønne område - kaldet byrum - er vigtigt for at gøre området attraktivt for mennesker.

I afsnit II bør der ikke bygges højere end 24 meter, dvs ikke dispenseres til 30 meter.

Med venlig hilsen

Få nyt om høringer

Abonnér