Høringssvar vedrørende Svanemølleholm - lokalplanforslag

Oprettet: 2. juni 2020
Svarnummer:
25

Indsendt af

Peter

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Hvordan kan kommunen vedtage en lokalplan for et område som de selv skal tjene penge på til financieringscirkus af metro.

Kommunen sælger grunde til by og havn.

kommunen ejer by og havn

kommunen vedtager lokalplan, der sikrer by og havn maksimal fortjeneste selvom der er forsyningsledninger i jorden.

Få nyt om høringer

Abonnér