Høringssvar vedrørende Svanemølleholm - lokalplanforslag

Oprettet: 24. maj 2020
Svarnummer:
8

Indsendt af

Michael Monberg

Virksomhed / organisation

Veganerpartiet

Postnr.

2200

By

København K

Høringssvar

Dette nybyggeri bør ikke have potentielt skadelige følgevirkninger på havmiljø. 

I forbindelse med byggeriet er det planen at lukke en kloakledning, og at lukke spildevandet ud i Øresund. Det kan ikke accepteres at havmiljøet skal lægges til last, blot fordi Hofor og Novafos ikke mener at det er økonomisk muligt at omlægge ledningen så længe byggeriet står på. 

Vi ønsker at der laves et oplæg til omlægning af rørledningen og at dette derefter lægges frem for kommunens borgere.

 

Få nyt om høringer

Abonnér