Høringssvar vedrørende Svanemølleholm - lokalplanforslag

Oprettet: 1. juni 2020
Svarnummer:
20

Indsendt af

Marie Louise Poulsen

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Vordingborggade er i øjeblikket plaget af meget og tung trafik med mange lastbiler dagligt. Trafikken generer ikke blot borgerne i Vordingborggade, men føres også direkte forbi en vuggestue. Herudover generes borgere i Vordingborggades sidegader som Vardegade. Der må findes en anden vej til trafikken i Nordhavn, så den nuværende situation bliver forbedret. Det er derfor meget bekymrende med et byggeprojekt, der kan forværre den trafikale situation på Vordingborggade. 

Få nyt om høringer

Abonnér