Høringssvar vedrørende Svanemølleholm - lokalplanforslag

Oprettet: 25. maj 2020
Svarnummer:
14

Indsendt af

Kristine Hammer

Virksomhed / organisation

1976

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Jeg glæder mig til at se udviklingen af det gl. område og sætter stor pris på krav til kulører mv., som bevarer havneudtrykket, herunder også bevaringen af skinnerne. Jeg er bekymret for, om udviklingen vil besværliggøre og/eller forhindre udledning af det rensede spildevand samt drift og vedligehold af ledningen. Jeg vil pege på behovet for en tydeliggørelse af, at byggeri og anlæg skal have en høj grad af fremkommelighed for handicappede; både beboere, bysbørn, gæster og turister - og dermed ikke kun leve op til lovens krav ift. byggeri af boliger. Ambitionerne må gerne være høje! Endelig vil jeg foreslå, der bliver etableret en toiletbygning nær ved eller i det nye byrum ved løbet, da det må forventes, her vil komme mange mennesker. Venlig hilsen Kristine Hammer

Få nyt om høringer

Abonnér