Høringssvar vedrørende Svanemølleholm - lokalplanforslag

Oprettet: 20. maj 2020
Svarnummer:
6

Indsendt af

Inger Hutters

Virksomhed / organisation

Østerbro Havnekomité

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Høringssvar til forslag til lokalplan for Svanemølleholm

fra Østerbro Havnekomité

 

På ét af de dejligste områder i Nordhavn, en vestvendt havnestrækning med udsigt til solnedgang over København, ønsker lokalplanforslaget samt By & Havn at give mulighed for højt og massivt erhvervsbyggeri til Nykredit og AP Pension.

 

Områderne er endnu åbne og frie, med lys, luft og sol; men der planlægges nu med en bebyggelsesprocent på 155 og en maksimal højde på 34 m. Det er endnu en total og helt uforståelig ødelæggelse af miljøet i Nordhavn. 

 

Vi opfordrer til, at man i stedet planlægger ud fra det visionsoplæg, som Østerbro Lokaludvalg fik udarbejdet i 2012: Kalkbrænderiløbskaj – et oplevelsesmekka med lokale kvaliteter. Projektet indeholder mange af de kultur- og fritidsaktiviteter, som mangler i Nordhavn. Tilbud, som også østerbroerne har behov for.

 

Det foreslåede byggeri

bliver for højt, grimt, mørkt, koldt, skyggefuldt og blæsende. Den høje kontorbebyggelse kommer til at dække for udsigten til himmel og aftensol på den østlige side af Sundkrogsgade. 

 

Det vil være en stor fejl at udvide Sundkrogsgade til en 4-spors vej. Det er ikke foreneligt med den omlægningen af samfundet, som er nødvendig på grund af klima- og biodiversitetskrisen samt evt. kommende pandemier.

 

 Hvis man gennemfører planen om Sundkrogsgade som en 4-sporet boulevard med tæt, forurenende og meget støjende trafik, vil det  afskære det lille grønne område ned mod vandet, Kranparken og molearealet, fra den østlige boligbebyggelse, som var det en jernbane uden overskæring eller en flod uden bro over. Havnekomitéen har tidligere gjort opmærksom på, at hvis containerterminalen placereres yderst mod nordøst på Nordhavn, vil den støjende og forurenende trafik til og fra containerterminalen også skulle igennem Sundkrogsgade og forringe miljøet her væsentligt.

 

Kan det blive værre og mere umenneskeligt?

 

Kanalernes forløb

I COBE’s masterplan er der kanaler nord og syd for Svanemølleholmen, som forbinder Svanemøllebugten med Skudehavnen. I lokalplanforslaget ser det ud som om kanalerne ender blindt inde i boligbyggeriet. Kanaler med saltvand uden gennemstrømning kan blive miljøfarlige, iltfattige og derfor udvikle det meget giftige svovlbrinte. Vi opfordrer til, at kanalerne gennemføres til at have forbindelse med Skudehavnen.

 

Offentligt byrum

Bygherren bør stå for finansiering og etablering af Kranparken. Derefter ønsker vi, at  parken bliver en offentlig park, hvor  Københavns Kommune står for driften og  sikrer, at borgerønsker, som f.eks. opholdsmuligheder/ bænke, kan opsættes. 

Kranparken bør forbindes med et bredere opholdsområde ned mod vandet end den foreslåede promenade på 15 meter.

 

Generelle betragtninger

Vi håber, at Coronakrisen har gjort det tydeligt, at rammerne for byudviklingen i Nordhavn skal ændres. Luftforureningen er normalt meget høj i København, incl. Nordhavn, og manglen på grønne områder er stor. Men her under Coronakrisen, hvor byen har været lukket, har himlen været klar og blå som aldrig før, især i skumringen. Nu er forureningen med partikler fra biler og krydstogsskibe sænket og luften er renere og sundere for alle de mange københavnere med luftvejslidelser.

I 2014 viste en opgørelse fra Københavns Kommune, at der vil komme et stort pres på de grønne områder, når byen vokser med 100.000 indbyggere frem mod 2027.   Da vil hver københavner have 31 m2 grønt areal, mod 35 m2 i dag. Både i den nye etape af Nordhavn og på Sluseholmen er der planlagt mindre end 1 m2 offentlig tilgængeligt grønt område per beboer. 

Københavnerne har gennem de sidste mange uger under Coronakrisen vist, at byen mangler grønne områder. Især mangler der opholdsmuligheder langs havnen, herunder også langs Svanemøllebugten. Sandkaj er for lille. Det har Havnekomiteen påpeget mange gange i høringer og skrivelser til politikerne i BR. Vi støtter stadig en bred promenade på 17 m langs hele Sandkaj, som var hovedgrebet i COBEs masterplan. 

Også planerne for byggeri af de mange kontorarbejdspladser og hoteller bør revideres, da det er usandsynligt, at der bliver brug for dem. Vores bud er, at der i fremtiden bliver flere, der arbejder fleksibelt hjemme og ude, samt at mange af konferencerne bliver holdt på nettet for at få udslippet af CO2 fra flytrafikken bragt ned.

 

Venlig hilsen

Inger Hutters - Formand for Østerbro Havnekomité

Få nyt om høringer

Abonnér