Høringssvar vedrørende Lindholmsvej 18 - lokalplanforslag

Oprettet: 18. oktober 2019
Svarnummer:
9

Indsendt af

Torben Haeusler

Postnr.

2700

By

BRH

Høringssvar

Vi må protestere mod en udbygning af den karakter i et område der er et ældre villakvarter. Det kan ikke være hensigten at private erhverv kan komme til at sætte et så markant præg på kvarteret, ej heller en virksomhed der sælger undervisning. Tagterrasse med langt kig over kvarteret og uhindret kig til mange haver nedsætter herlighedsværdien for nuværende beboere. De trafikale forhold tåler heller ikke at blive yderligere belastet ,med travle forældre der afleverer om morgenen ,-slet ikke set i lyset af en kommende merindskrivning af elever på skolen. Merindskrivning er skolens eneste mulighed for merindtægt...,.de offentlige tilskud ser bestemt ikke ud til at stige, med yderligere pres fremover på støj og trafikgener. At der så samtidigt skal etableres et offentligt åbent område med synes kun at give anledning til gener også ud over skolen normale åbningstid og i weekenden. Man kan jo frygte at skolen vokseværk bare er starten på udvidelser til at rumme alle klassetrin, mønstret med at expandere for at skaffe penge har været toneangivende gennem årene, så en placering af virksomheden i et erhvervsområde synes at give mere mening.

Få nyt om høringer

Abonnér