Høringssvar vedrørende Lindholmsvej 18 - lokalplan 588

Oprettet: 16. oktober 2019
Svarnummer:
8

Indsendt af

Karin og Leif Eriksen

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Ang. Ny lokalplan for udvidelse af L villeskolen på Lindholmsvej 18 / Højstrupvej 68.
Vi må på det kraftigste protestere mod den planlagte tilbygning og udvidelse af Lilleskolens aktiviteter samt muligheden for offentlig tilgængelige udearealer efter skolens åbningstid som skitseret i "Forslag til lokalplan".
Støjgenerne fra skolen er rigelige som de er og en tilbygning som den planlagte kan kun gøre det værre, dels pga. tilbygningens udformning, og dels pga. en forventet forøgelse af elevtallet fra det nuværende 134 til 152.

Tilbygningens planlagte højde, angives som ”varierende højde, dog maksimalt 10m”, desuden ”en tagterrasse og en siddetrappe gående fra terræn til 2. etage", altså udsigtsplatforme med mulighed for udøvelse af musik og med udsyn over de omkringliggende huse og haver.

Den ny lokalplans bestemmelser synes at give mulighed for en del dispensationer bl.a.
§6. Bebyggelsens omfang og placering
Stk. 1 : Kan tagterrassen fx omdannes til klasseværelse med mulighed for flere elever?
Stk. 7 : Er der mulighed for yderligere tilbygning el. ombygning af den bevaringsværdige bygning?
§9. Støj og anden forurening. Hvor mange dB mon støjniveauet fra skolen ligger på?

Man vil lave en ny lokalplan for Lindholmsvej 18 med bl.a. ”pejlemærker for en levende by og en by med kant” men man kan ikke komme uden om at Lilleskolen siden sin oprettelse i 1968 har været beliggende i et gammelt villakvarter og skolen bør derfor forblive en Lilleskole af hensyn til omgivelserne.

Lokalplanen muliggør at en del af skolens område gøres ”offentligt tilgængeligt udenfor skolens åbningstid”, med andre ord: en døgnåben legeplads for hvem som helst, med diverse aktiviteter og støjniveauer.
Vi kan kun frygte for de fester der, om sommeren, kan afholdes i ”det offentligt tilgængelige Byrum” , et Byrum som ingen har opsyn med eller ansvar for. Hvor klager man over støj fra ”det offentligt tilgængelige Byrum”? og er der grænser for dB? og til hvor sent på natten må festen fortsætte?
Vi deler ikke kommunens drøm om ”en bedre sammenhæng mellem skolens område og det omkringliggende boligområde”.

Det fremgår af sagsfremstillingen at ”Brønshøj-Husum Lokaludvalg ingen kommentarer havde til projektet”. Vi tillader os at spørge, hvor tæt på skolen udvalgets medlemmer bor?

Få nyt om høringer

Abonnér