Høringssvar vedrørende Lindholmsvej 18 - lokalplanforslag

Oprettet: 23. september 2019
Svarnummer:
1

Indsendt af

Andreas Nielsen

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Som beboer på Højstrupvej med små børn er jeg optaget af, at trafiksikkerheden ved skolen og i området generelt forbedres mest muligt, så alle børn får en tryg og sikker skolevej. Det er min opfattelse, at de nuværende tiltag og foranstaltninger på Højstrupvej ikke i tilstrækkelig grad sikrer en forsvarlig hastighed.

I forbindelse med udbygning af skolen på Lindholmsvej/Højstrupvej til flere elever, bør kommunen derfor forbedre trafiksikkerheden i området omkring skolen.

Højstrupvej anvendes af en del bilister og også tung trafik til gennemkørsel fra Slotsherrensvej op til Frederikssundsvej og omvendt, hvor de sidste ca. 50 meter er via korsager alle. Det betyder reelet, at Højstrupvej er en gennemkørselvej for trafik mellem Frederikssundsvej og Slotsherrensvej og omvendt, og at den anvendes som alternativ til Husumvej. Det er derfor ikke helt korrekt, når der anføres i høringsmaterialet, at der ikke er gennemkørende trafik og at vejene er lavt trafikerede.

Der er her og nu brug for at indføre langt flere og mere effektive hastighedsdæmpende foranstlatninger på Højstrupvej, og ikke kun i umiddelbar nærhed af skolen. De eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltninger ses ikke i tilstrækkelig at sikre hastigheden, idet der ofte køres med høj fart hen til bumpene ved skolen, hvorefter der bremses op.

Jeg vil kraftigt opfordre Kommunen til at undersøge mulighederne for kraftigt at begrænse eller helt lukke Højstrupvej for gennemkørende trafik, da enhver gennemkørende trafik istedet burde anvende Husumvej. Dette er for eksempel tilfældet med Tryggevældevej og Tølløsevej.

Et sådant tiltag vil bidrage væsentligt til at forbedre trafiksikkerheden i området, ikke mindst for de mange børn der benytter Højstrupvej til fods og på cykel, når de skal til og fra skolen på Lindholmsvej 18 men også til og fra Brønshøj skole eller andre skoler i lokalområdet.

Få nyt om høringer

Abonnér