Høringssvar vedrørende Lindholmsvej 18 - lokalplan 588

Oprettet: 29. september 2019
Svarnummer:
2

Indsendt af

Anders

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Offentlig adgang til skolens arealer.
Som direkte nabo til skolen er det stærkt bekymrende at man med lokalplanen vil tillade at en stor del af den ubebyggede del af grunden gøres til offentlig legeplads med de støj-gener det giver til følge. Som det er i dag er der børn der leger på skolen alle hverdage indtil omkring klokken 17 hvorefter området lukkes. Denne løsning fungerer fint og er til at leve med. Med offentlig adgang vil der være støj både hverdagsaftener samt weekender hvilket vil være yderst generende. Især i sommerhalvåret hvor man ofte befinder sig udendørs.

Tagterrasse med kig direkte ned i naboernes haver og boliger.
Det virker urimeligt at der med den nye lokalplan gives tilladelse til at bygge en tagterrasse i 9-10 meters højde med direkte kig ned i naboernes haver og boliger. Selv om der er planværk og hække til naboejendommene vil den store højde betyde der fra tagterrassen vil være kig direkte ned i store dele af naboernes haver samt boliger. Med offentlig adgang til skolens areal vil der i princippet kunne være mennesker på tagterrassen døgnet rundt.

Få nyt om høringer

Abonnér