Høringssvar vedrørende Englandsvej 51 - lokalplan 592

Oprettet: 4. november 2019
Svarnummer:
30

Indsendt af

Janice Klitgaaard

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringssvar til lokalplanforslag Englandsvej 51
Vi vil med denne høringssvar også gøre opmærksom på det, som alle i nabolaget er rørende enige i, at der en stemning her i vores lille lokalsamfund, vores ”lomme” i byen, som er særdeles bevaringsværdigt og et tidstypisk billede af dansk arkitektur fra forrige århundrede. Vores håb er, at i bevarer stemningen her, og ikke dominere med nyt byggeri der ikke falder ind, som desværre er tilfældet flere steder i vores gamle København.
Udover de punkter i den nedenstående høringssvar, er en mulighed også at lukke Ulrik Birchs Alle ved krydset Vatnavej og Ulrich Birchs Alle. Det vil gøre vejen mindre interessant for den stigende gennemkørsel af biler med højhastighed og lastbiler som ikke vil betale for ødelagt kantstene, vejkasser og fortove.
Vi vil gerne tilslutte os den indsigelse allerede indsendt af vores naboer:
Høringssvar til lokalplanforslag Englandsvej 51
Tak for muligheden for at afgive høringssvar. Vi er glade for, at Irlandsvej 5, Ulrik Birchs Allé 54 samt Vatnavej 47 er blevet udpeget som bevaringsværdig bebyggelse, men har en række bekymringer i forhold til det fremlagte planforslag.
Nedenstående indsendes for at sikre, at Kommunens bestemmelser for formålet med lokalplanen §1 opfyldes, samt sikre at det nye byggeri ikke kun arkitektonisk, men også i funktion og infrastruktur integreres og bindes sammen til en styrket bydel i Sundby. Desuden er der i Kommuneplanen 2019 også fokus på, at der skal passes på byens kvaliteter.
Citat fra Kommuneplan 2019: ‘Et andet vigtigt budskab er, at vi skal passe på byens kvaliteter. Når vi udvikler byen, skal vi huske at passe på det særlige ved København, hvad enten det gælder byens historie, særlige miljøer, arkitektur eller de grønne områder’.
Vi er enige i Kommunens bestemmelser for formålet med lokalplanen § 1, pkt. 2 ‘At nybyggeri udformes, så det passer til Københavns og stedets egenart’, men uenige i fortolkningen af den, i lokalplanforslaget Englandsvej 51 og det viste projektforslag.
Indsigelser og ændringsforslag til Lokalplan 51 og det skitserede projektforslag
Baggrund for indsigelser
Villabyen, som er placeret i en lomme mellem Englandsvej og Amagerbrogade er i kontrast til karré og etage bebyggelserne, og netop kontrasten er styrken og et særkende for København, der har flere villabyer omkranset af etage ejendomme.
Villabyen mellem Englandsvej og Amagerbrogade, er præget af villa arkitektur fra år 1900 til 1930’erne i 2 etager. Facaderne fremstår hhv. pudset og i blank mur i primært røde mursten, og med varianter af primært mansard og valmede tage i røde og mørke tegl. De arkitektoniske udtryk, detaljer og proportioner bidrager til kvarterets stemning, og forskellene imellem skaber variationen og styrker stedets karakter.
Derfor er der indsigelser til det nye byggeri som skitseret i projektforslaget.
Projektforslaget er, trods det at der er 3 boligbebyggelser, visuelt som et stort domicil, der trods beskrevet fine detaljer og en skrånende højde fra Englandsvej mod Vatnavej og Ulrik Birchs Allé, visuelt opleves som ét kompleks. På grund af størrelsen på det samlede byggeri, flugter det ikke med stedets karakteristika og Kommunens bestemmelser for formålet med lokalplanen §1. Projektforslaget fremstår, trods hensigten, stort og invasivt.
Selvom der kun er én bygherre, skal det ikke fremstå som ét kompleks.
Forslaget herfra er derfor, at fastholde etageejendom langs Englandsvej, men justere projektet til selvstændige punkthuse langs Ulrik Birchs Allé og Vatnavej, samt sætte en række yderligere betingelser for punkthusenes facadeforløb og arkitektur.
Etageejendommen i projektforslaget ser iøvrigt ud til, på fin vis, at fortsætte et ellers uafsluttet bygningsforløb på Englandsvej og opleves som en bygning på niveau med C.F. Møllers Østerbrogade 105 og COBE / Vilhelm Lauritzen Arkitekters byggeri på Krøyers plads. Det tegner lovende.
Punkthusene på Ulrik Birchs Alle og Vatnavej skal danne ryg og modstykke til denne etageejendom og fuldende en tiltrængt afslutning på villabyen.

Følgende input og forslag til ændringer i lokalplanforslaget jf. ovenstående betragtninger om stedets egenart
Lokalplanen er Kommunens enestående mulighed for, at kunne påvirke, bevare og styrke en bydel. Krav for at opnå dette bør derfor tydeligt fremgå af lokalplanen.
Følgende er forslag til krav der bør indarbejdes i Lokalplan Englandsvej 51:
1) Ift. selve bebyggelsens arkitektur:
Langs med Englandsvej: Etage ejendomme i røde tegl, med varianter af saddel-, el. mansard tage evt. med kviste. Højde m.m. jf. Lokalplanforslag i øvrigt.
Langs med Ulrik Birchs Allé og Vatnavej skal følgende være gældende, for at styrke stedets egenart, identitet og samspil med de udpegede bevaringsværdige ejendomme især ift. Vatnavej 47, som står i pudset facade m. sort glaseret halvafvalmet tag og har en central beliggenhed på hjørnegrunden:
• Langs Vatnavej skal bygges punkthuse, med højde på 7-10 meter til tagryg. Byggefelt for hvert punkthus skal være holdt inde for et område på 12 x 12 m. Afstand mellem punkthuse min. 4m. Høj/hævet kælderetage er tilladt.
• Langs Ulrik Birchs Alle skal bygges punkthuse, med højde på 10 - 11 meter til tagryg. Byggefelt for hvert punkthus skal være holdt inde for et område på 12 x 12 m. Afstand mellem punkthuse min. 4m. Høj/hævet kælderetage er tilladt.
Materialer og udtryk, der også skal indarbejdes i lokalplanforslag Englandsvej 51, §7 for punkthuse langs med Ulrik Birchs Allé og Vatnavej:
Bebyggelserne langs Ulrik Birchs Allé og Vatnavej skal opføres som individuelle punkthuse med forhaver og med overordnede samme proportioner. Punkthusene skal have forskellige tydelige detaljer, referencer og karakteriska fra villabyen, som eksempelvis kviste, karnapper, markerede hjørner og forskydninger. Alle ydermure skal være med gesims og fremstå i røde mursten, eller som pudsede hvide el sand farvede facader. Tage skal være i tegl med røde el. mørke sten, og i en variant af mansard-, afvalmet- eller sadeltage, alle uden udhæng.
Bebyggelsen langs med Ulrik Birchs Alle og Vatnavej skal fremstå som villaer eller byhuse og i udtryk differentiere sig tydeligt fra etageejendommen ud mod Englandsvej. Trods referencer og elementer fra villabyen i punkthusenes udtryk og geometri, skal det ikke være et pastiche byggeri, men være gedigent, underspillet og tidsløst som Geraniumrækkerne på Grønttorvet, de nye byhuse/rækkehuse på
Sundholmsvej, eller som en mere direkte fortolkning af villabyens arkitektur som eksempelvis i det nybyggede hus på Ulrik Birchs Allé 13.
Lokalplanen bør også sætte en retning for valg af facade sten, såfremt facaderne ikke er pudset. Eksempelvis at ikke pudsede facader opføres i håndstrøgne el. blødstrøgne sortbrændte mursten i rødler.
Alle ovenstående justeringer bidrager til, at der passes på byens kvaliteter og Kommunens bestemmelser for formålet med lokalplanen opfyldes, hvorfor ovenstående kravsforslag bør indarbejdes i Lokalplan Englandsvej 51.
2) Ift. de almene boliger, ændringsforslag:
Placeringen af andelen af de almene boliger skal ændres. De bør i stedet fordeles hensigtsmæssigt i den samlede bebyggelse for Lokalplan Englandsvej 51. Dette for at tilgodese forskellige bolig størrelser og ikke ift. en specifik placering.
3) Trafikale ændringsforslag:
A. Ændre udkørslen fra den planlagte parkeringskælder, til Englandsvej eller Irlandsvej.
B. Ændre krav til antal parkeringspladser til det nye byggeri ,til én plads pr 100 kvm bolig.
C. Ændre cykelparkering i kantzone på Ulrik Birchs Allé, til beplantning med træer.
Baggrund for ændringer
ad pkt. A) Ulrik Birchs Allé er allerede meget trafikeret med blandet trafik særligt i morgentimerne, hvor vejen blandt andet bruges som skolevej for mange af områdets børn. Dette fører dagligt til farlige situationer særligt i krydset mellem Ulrik Birchs Allé og Vatnavej. Med det forslåede byggeri, vil denne trafik blive betydeligt intensiveret. Det er svært at komme ud på Englandsvej fra Ulrik Birchs Allé om morgenen, så man må forvente, at det nye byggeris beboere vil finde andre veje gennem Ulrik Birchs Alle, Vatnavej og Peder Lykkes vej. Løsningen vil være, at ændre udkørslen fra parkeringskælderen til Englandsvej eller Irlandsvej.
ad pkt. B) Vejene Ulrik Birchs Alle og Vatnavej bruges til parkering for hele områdets beboere. Dette medfører, at det allerede nu kan være svært, at finde parkering ved sit hus. Desuden er der hyppigt, ulovligt parkerede biler foran beboernes indkørsler. Dette er blevet intensiveret efter der er blevet parkering forbudt zone i den sidste del af Ulrik Birchs Allé ned mod Englandsvej. Løsningen vil være, at der bygges flere parkeringspladser til nye byggeri, dvs. istedet for én plads pr 150kvm ejerbolig, ændres det til én plads pr 100 kvm bolig.
ad pkt. C) I projektet beskrives, at kantzonen mod Ulrik Birchs Allé bliver cykelparkering. For at opfylde lokalplanens formål om at kantzoner indrettes med plads til bynatur jf. Kommunens bestemmelser for formålet med lokalplanen §1, pkt.4, og samtidig bevare villavejspræg på Ulrik Birchs Allé, vil løsningen være, at cykelparkering i kantzone på Ulrik Birchs Allé ændres til beplantning med træer.
Venlig hilsen
Mette & Mogens Kjølbye
Indsendt af: Jan Lynnerup og Janice Klitgaard, UBA 46

Få nyt om høringer

Abonnér