Høringssvar vedrørende Englandsvej 51 - lokalplan 592

Oprettet: 9. oktober 2019
Svarnummer:
13

Indsendt af

Henriette Krüger

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

I forhold til lokalplanen for Englandsvej 51:
Det er jo dejligt, at der komme noget nyt istedet for bilforhandleren og at der er tænkt beplantning ind i planen, så det hele ikke bliver beton. Men der mangler vel ikke flere lejligheder på Amager? Der mangler da nærmere flere rækkehuse/huse, som er til at betale. Det giver selvfølgelig ikke helt så mange penge til bygherren, men Ulrik Birchs Alle er en privat vej, som i forvejen er meget trafikeret, og vejens beboere skal betale for at vejen vedligeholdes. Med det forslåede byggeri, så vil denne trafik blive betydeligt intensiveret. Hvilket betyder mere slid og flere udgifter til at vedligeholde vejen.
Det er svært at komme ud på Englandsvej fra Ulrik Birchs allé om morgenen, så man må forvente at det nye byggeris beboere vil finde andre veje gennem Ulrik Birchs alle, Vatnavej og Peder Lykkes vej. Det vil også skabe endnu flere farlige situationer for områdets børn, der bl.a. er på vej i skole.
Dertil kommer at de høje bygninger, jo som tegningerne også viser, vil give skygge for de eksisterende bygninger. Der er jo ingen der ønsker, at deres bolig skal være mere mørk.
Så færre og lavere boliger vil være klart mere ønskeligt.

Uanset hvilket byggeri det ender med, så vil det give god mening at ændre udkørslen fra parkeringskælderen til Englandsvej eller Irlandsvej.

Parkering: Vejene Ulrik Birchs alle og Vatnavej bruges til parkering for hele området beboere. Dette medfører at det allerede nu kan være svært at finde parkering ved sit hus. Desuden er der hyppigt ulovligt parkerede biler foran beboernes indkørsler. Dette er blevet intensiveret efter der blevet parkering forbudt zone i den sidste del af Ulrik Birchs allé ned mod Englandsvej. Vores forslag er at der bygges flere parkeringspladser til det nye byggeri end en plads pr 150kvm ejerbolig.
Kantzoner: I projektet beskrives at kantzonen mod Ulrik Birchs allé bliver cykelparkering. Vi vil anbefale at dette ændres til beplantning med buske eller træer for at bevare Ulrik Birchs allé villavejspræg.

Få nyt om høringer

Abonnér