Høringssvar vedrørende Prinsesse Christines Vej - lokalplan 587

Oprettet: 27. oktober 2019
Svarnummer:
32

Indsendt af

Mads Bangsbostrand

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Jeg tilslutter mig A/B Hveensborg's høringssvar.
Derudover har jeg følgende indvendinger mod projektet.

En parkeringskælder bag om bygningen vil have en stærk negativ indvirkning på lokal området. Det er i forvejen farligt at være cyklist og fodgænger på Peder Lykkes Vej og nu vil man indføre endnu en risikofaktor, lige ved siden af skolen. En tilførsel af X antal biler vil kun gøre trafikmængden større i hverdagen, til fare for bløde trafikanter. Når man alligevel laver en lokalplan for området burde trafikafviklingen også have være på dagsordenen. Der er bilister der anvender Peder Lykkes Vej som en motortrafikvej og krydset ved Prinsesse Christines Vej vil kun blive farligere med en ekstra tilførsel af biler. Det er kun et spørgsmål om tid før der er en sagesløs cyklist eller endnu være et barn bliver kørt ned af en aggresiv bilist.

I forhold til de 6 etager, vil de komme til at skæmme bybilledet, hvor største delen af karré bygningerne i området er fra år 1920-30.
En overbygning på Prinsesse Christines Vej 4-18 vil være katastrofal for området, bygningen vil komme til at fremstå som en mastodont, hvilket også vil være tilfældet for bygningen på hjørnet af Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej. Bygningerne vil bryde bybilledet på en dårlig udtænkt måde.
Det giver heller ingen mening at give beboere altaner ud mod Prinsesse Christines Vej. Der er trafikstøj, os og beboerne vil komme til at kigge lige ind i genboernes stuer. Det vil give mere mening at lave altaner ud mod gårdmiljøet, hvor de vil få mere gavn af dem da eftermiddags- og aftensolen vil være der.

Få nyt om høringer

Abonnér