Prinsesse Christines Vej - lokalplan 587

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af en boligbebyggelse på Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

2. september 2019 til 28. oktober 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. oktober 2019

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 587 Prinsesse Christines Vej som PDF (5 mb)

Borgerrepræsentationen har den 14. maj 2020 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, foreslåede ændringer efter den offentlige høring, reviderede lokalplantegninger, notat om normerne for parkering i Kommuneplan 2019

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 2. september 2019.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 25. maj 2020.

Klagemulighed

Indtil den 22. juni 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 587 Prinsesse Christines Vej. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Prinsesse Christines Vej som PDF (4 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 26. august 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet og almene boliger

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 2. september 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 30. september 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt