Oprettet: 28. september 2018
Svarnummer:
28

Indsendt af

Vanløse Lokaludvalg

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Vanløse Lokaludvalg takker for muligheden for at svare på Ressource-
og Affaldsplan 2024.

Lokaludvalget og arbejdsgruppen for Natur og Miljø har drøftet sagen
og bedt borgerne om input via hjemmesiden. På den baggrund har
Vanløse Lokaludvalg ikke yderligere bemærkninger til planen.

Med venlig hilsen
Bent Christensen
Formand for Vanløse Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér