Oprettet: 30. september 2018
Svarnummer:
39

Indsendt af

Maria Ekblad

Virksomhed / organisation

Golder Associates A/S

Postnr.

2800

By

Kongens Lyngby

Høringssvar

Vi har med fornøjelse læst jeres udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024 som vi på mange punkter ser som værende ambitiøs og i linje med regeringens Strategi for cirkulær økonomi.
Vi har dog følgende bemærkninger til planen:
1. I planens afsnit 4.2 GENBRUG AF BYGGEMATERIALER FRA KOMMUNENS EJENDOMME står der følgende: Københavns Kommune ejer et stor antal ejendomme, der løbende bliver renoveret, mens andre er utidssvarende, og nedrives for at blive erstattet af nyt. I de bygninger, der nedrives, er der oftest mange materialer, der kan genbruges i nye bygninger. En af de store barrierer for at dette sker, er timing. Det er sjældent, en bygning rives ned og der samtidig bygges en ny, som kan bruge netop de materialer, der rives ned. For at imødekomme denne barriere, etableres der en oplagsmulighed, hvor bygge¬materialerne kan opmagasineres, til de skal genbruges i nybyggeri eller til renovering af kommunens øvrige ejendomme.
Vi skulle gerne se at der udover at fjerne barriere omkring logistik, blev skubbet til marked igennem at stille konkrete krav til anvendelse af genanvendte og genbrugte materialer i kommunens ejendomme (udover i under afsnit 3.2 plan om at etableres tre nye nærgenbrugsstationer, som så vidt muligt bygges af genbrugsbyggematerialer og afsnit 5.3 København som foregangskommune inden for cirkulære indkøb).

2) Til planens afsnit 6.3. RENERE GENANVENDELSE AF RESSOURCER I BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD vil vi gerne tilføje, at en afgørende faktor her er at de kommunen har klare retningslinjer omkring genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

Få nyt om høringer

Abonnér