Oprettet: 28. september 2018
Svarnummer:
30

Indsendt af

Erik Krogh Lauritzen

Virksomhed / organisation

Erik Krogh Lauritzen ApS, Lauritzen Advising

Postnr.

2000

By

Frederiksberg

Høringssvar

Vedr. Tema 04 København fremmer cirkulær økonomi

Ad. 4.2. Genbrug af byggematerialer fra kommunens ejendomme
Med hensyn til bygge- og anlægsaffald fokuserer Ressource- og Affaldsplanen 2019-24 mere på affaldshåndtering end på en målrettet ressourceudnyttelse af de genbrugte/genanvendte materialer.
Det anbefales at den beskrevne indsats bør suppleres med krav om, at kommunens nybyggeri og anlægsarbejder skal ske med størst mulig andel af genbrugte/genanvendte materialer.
Der henvises til et lignende krav, som fremgår af Københavns Kommunes Miljø i Byggeri og Anlæg 2016 (MBA 2016) pkt. 206 om genanvendelse af nedknuste brokker: "Til vejarbejde skal der bruges nedknuste brokker som erstatning af stabilgrus ….."

Det er korrekt, at en af de store barrierer for genbrug/ genanvendelsen er timing, men også den manglende plads på og i nærheden af matriklen er en barriere for genbrug/genanvendelse. Det anbefales derfor at der indføjes ” .., er timing og plads”.

Ad. 4.3. Sikre udvikling af cirkulære materialestrømme til virksomheder
I øverste afsnit, højre kolonne side 28 beskrives overgang fra lineært system til cirkulært system og et manglende led i værdikæden. Det er ikke helt klart hvad der menes. Jeg gætter på at det handler om spørgsmålet om materialernes transformation fra affald til ressourcer og dermed End-of-Waste (EoW) og EoW kriterier).
Det anbefales, at afsnittet præciseres med hvad der menes med lineært system, cirkulært system og det manglende led i værdikæden med beskrivelse af konkrete krav til sporbarhed, renhed og kvalitet samt den anførte vejledning om nødvendig behandling.

Vedr. Tema 06 Øget genanvendelse af erhvervsaffald

Ad. 6.3. Renere genanvendelse af ressourcer i bygge- og anlægsaffald
Med henvisning til Københavns kommunes MBA 2016 pkt. 2.07 – 2.09 og Affaldsbekendtgørelsen forekommer det første afsnit løst og ustruktureret. En indsats, der alene går på kontakt mellem kommunen og bygherrer om krav til kortlægning, sanering og anmeldelse er ikke særlig ambitiøs.
Det anbefales, at kommunen går i kontakt med bygherrer m.fl. om indførelse af selektiv nedrivning og konkrete krav til selektiv nedrivning, fx med henvisning til Miljøprojekt 1962, 2017, Projekt om selektiv nedrivning.

Indsatsen, nævnt i nederste afsnit, som går på analyse af potentialet for genbrug af udvalgte byggeaffaldsfraktioner og hvorledes offentlige og private bygherrer kan arbejde med løsningsforslag og systemdesign m.v. er særdeles velkommen. Der skal især peges på det store potentiale for ressourceudnyttelse af beton, som er illustreret med billedet af HOFOR-skorstenen og anlæg af SGC.
Ud over det nævnte krav i MBA 2.06 om brug af nedknuste brokker i stedet for stabilgrus, bør indsatsen sigte på krav om brug af nedknust beton som tilslag i ny beton i kommunens anlægsprojekter.

Få nyt om høringer

Abonnér