Oprettet: 18. september 2022
Svarnummer:
213

Indsendt af

Stine Lindhardt

Postnr.

2720

By

Vanløses

Høringssvar

Høringssvar Biodiversitets strategi og handlingsplan

Jeg deltog i borgermødet tirsdag d. 13.9.22. Godt initiativ. Det var et orienteringsmøde om strategien og 

Det er dog svært at se, hvad indbyderne er kommet hjem med fra de deltagende borgere.

Men jeg vil gerne gøre opmærksom på nogle ting som kom frem på mødet.

 • Strategien rummer mange forslag, men hvor er redskaberne til at give biodiversitet og natur bedre vilkår i Kbh?
  Kommunen er 1. bygherre, 2. den er grundejer (og -sælger) og den er 3. udlejer. 
  I alle de positioner skulle kommunen udarbejde krav og specifikationer, der tager højde for større biodiversitet og naturudbredelse.
 • Ideen om at strategien skulle afspejle sig i hele kommunen, i alle forvaltningerne, var virkelig fin. Men hvordan tænkes det implementeret?
  Hvor er politikernes krav og ikke mindst finansiering til at det sker. 
 • Hvor er pengene? Det var helt uklart hvordan visionerne skulle finansieres 

 

 • Træer. 
  Alle tænkelige arealer bebygges, og de bebygges tæt. Med kun små frimærker af lavtvoksende siv og græs imellem bygningerne. 
  Af hensyn til både biodiversitet og CO2 binding må vi have flere træer. Det modsatte sker. Fælleden mindskes, der fældes massivt ved Tingbjerg Lynetteholmen udbygges mmm. Hvor er kravene om at der skal plantes store træer? Og hvornår fastlægges det at det også skal ske ved al nybyggeri.
 • Kommunen må pålægge parkeringsanlæg og lagerhaller (Pelikan mmm) at anlægge solceller og grønne tage på de store flader. 

 

 • Desuden er der en kommentar til den blå plan. Der skal konkrete handlinger til i forhold til det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"
 •  
 • Ved næste borgermøde skal man evt. gøre sig klart, hvad borgerne har brug for.  Hvad har borgerens brug for at de kan handle helt personligt -  på egen grund, i gadefællesskab eller havefællesskab og med hvilke midler kan man søge hvor.
 • Desuden skal kommunen se positivt på at også private arealer vil lægge om og bevare gamle træer (som lunger i byen) og øge biodiversiteten også til gavn for hele byen

 

 

 

Mvh Stine Lindhardt, Vanløse