Oprettet: 18. september 2022
Svarnummer:
182

Indsendt af

Ronja Mannov Olesen

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Det er godt at se at udkastet til Strategi for biodiversitet anerkender det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Men jeg mener at åbningen af Ladegårdsåen og øvrige vandløb skal skrives eksplicit frem i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Jeg mener derudover at åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen skal indskrives i den første Handleplan (2022-2025)