Oprettet: 18. september 2022
Svarnummer:
200

Indsendt af

Pernille

Postnr.

2000

By

Frederiksberg

Høringssvar

Kære Københavns Kommune

Jeg mener, det er uhyrligt og uforsvarligt ikke at lytte til eksperterne med forstand på bio- og dyrediversitet og miljø. 
Jeres planer er under al kritik og IKKE tilstrækkelige i bevaringen af det unikke dyreliv på fx. Amager Fælled. 
Viben er forsvundet. Hornuglen lige så. Andre fugle som lærken er kraftigt reduceret!!! Det er direkte skandaløst!

Bio- og dyrediversiteten er vores eksistensgrundlag. I høj grad på længere sigt. Vi skal give den rette plads til at rette op på de skader, der allerede er sket og bevare dét der er - til glæde og gavn for mange kommende generationer!

Byggeri og penge må ALDRIG ødelægge naturen. Vi borgere ønsker at bevare naturen og det unikke dyre- og planteliv! Vi ønsker det i vores smukke hovedstad som i resten af landet. 
Vær nu visionære og alliér jer med de allerbedste eksperter og find så den rette løsning med tanke på bevaring af dyrelivet og naturen. Stop ødelæggelsen.

Lad os være stolte af de politiske beslutninger, der foretages på både naturens og menneskenes vegne!

Stop AL byggeri på Amager Fælled og alle de andre truede områder. Nu!
Nævner også gerne Lynetteholm: Stop det!

Venligst