Oprettet: 18. september 2022
Svarnummer:
194

Indsendt af

Nikolaj Noel Christensen

Virksomhed / organisation

Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU).

Postnr.

2700

By

Brønshøj, København

Høringssvar

Til Københavns Kommune og DN København. Tema 3: Understøtte viden og uddannelse om natur og biodiversitet. Der er flere gode takter i den uddannelsesmæssige del af strategien, men der er dog særlig en ting som er virkelig slående og det er manglende på naturdannelse (Jvf Friluftsrådet rapport fra 2020). For den almen dannelse om natur er skrevet ind med følgende "koble biodiversitet sammen med leg, læring og dannelse" punk 1, men den egenttligt naturdannelse manglende fuldstændigt i foreløbige oplæg og det grænser til pinligt ikke mindst set i lyset af Friluftsrådet store arbejde de sidste par år. Så det vil virkelig klæde strategien, at indskrive naturdannelse og måske endda ligeledes bæredygtig dannelse (jvf den nylig rapport afleveret til Pernille Rosenkrads Tegl d.16 September 2022). da uddannelse og læring handler om os alle og det forhold vi hver især har til naturen og det vi gør i fællesskab sammen i naturen og med biodiversiteten. Et andet punkt er "Ligesom fx børn og unge kan opleve og lære om naturens dynamik, kende forskel på arter og naturtyper m.m" dette er klassiske naturlære og rækker slet ikke langt nok i forhold til den natur- og biodiversitet krise mennsket har bragt sig selv i. Så igen få indskrevet naturdannelse som et bærende filosofisk og praktisk element i strategien. Det tredje punkt "det sker med udgangspunkt i skolernes og daginstitutionernes egne områder og nærområde" dette er godt, da det er håndgribeligt både for pædagogerne, børnene og ikke mindst hvis man får inviteret biologer og naturfaglige mere ind på selve skolerne, hvor man ligeledes kunne lave en rewilding og tænke mere vild med udgangspunkt i naturdannelsesprincipper (Jvf Friluftsrådet rapport 2020). Mange venlig hilsner Nikolaj Noel Christensen DPU og forhenværende Næstformand i Forum for uddannelse for bæredygtig udvikling / RCE-Danmark.