Oprettet: 15. september 2022
Svarnummer:
68

Indsendt af

Lise Buch

Virksomhed / organisation

Utterslev Moses venner

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Bidrag til Blivhørt vedr biodiversitetsstrategi og handleplan

Utterslev Moses Venner repræsenterer som forening eksisterende biodiversitet, som vi ønsker forbedret og udviklet.

Om det ferske vand i Utterslev Mose

Utterslev Mose er et stort ferskvandsområde som forbinder Vestvolden/Fæstningskanalen med Emdrup sø, som har forbindelse til de indre søer via ladegårdsåen med udløb ved den lille havfrue.

I handleplan for tema1 må ferskvand formodes at være indeholdt i betegnelsen den grønne by, da den blå by er reserveret til havnen/kystområder.

Ferskvand nævnes ikke direkte i handleplan for tema 1, men Utterslev Moses vandområde skulle have en ”god økologisk tilstand” i 2027 (jvf. Udviklingsplanen for 2018-2025). 

Hvordan hænger det sammen med Biodiversitetsstrategiens handleplan?

Om frivillige fællesskaber

Vi har allerede frivillige fællesskaber i Utterslev Mose, Utterslev Moses Naturplejelaug, Højmosens Kogræsserlaug og Utterslev Græsningslaug (fåreholdere).

Og med de gode resultater, der her er opnået for Utterslev Moses biodiversitet, ønsker vi flere frivillige, som varetager naturpleje. De kan være organiseret i eksisterende eller evt. nye laug.

Med hensyn til bydækkende kulturarrangementer, har vi allerede et årligt områdedækkende naturarrangement, Mosetræffet, som samler forskellige aktører som er aktive i naturplejen og som ellers færdes og bruger områdets mere rekreative muligheder. (handleplanen 4.2)

Og vi ønsker at involvere lokale beboere. Det kunne være private haveejere, som indretter mere vilde hjørner i deres haver. Det kunne også være at inddrage de mange naturinteresserede, som færdes i området og skoleelever fra de omkringliggende skoler, som deltagere i monitorering af områdets biodiversitet (handleplanen 4.4)

Det, vi savner, er den kommunale understøttelse af de frivillige foreninger, som den tidligere frivillighedskoordinator stod for. Ligesom det undrer os, at TMF ikke omtales i handleplanen for tema 4.

 

Om viden og uddannelse om natur og biodiversitet

 ”Viden, uddannelse og adgang til naturen” skal medvirke til at engagere børn, unge og byens øvrige borgere. Menes der en grundlæggende naturfaglig dannelse, begrebet bruges ikke?

 Skal der ske mere udeundervisning? Kommer der flere uformelle læringsmiljøer som naturværksteder og naturskoler? Er det efteruddannelse af pædagoger og lærere, der er tale om?

Spændende hvis Københavns kommune skal i gang med et efteruddannelsesprogram for lærere og pædagoger, eller bliver det flere tilbud på naturskolerne?

I tema 3 omtales biodiversitetskoordinatorer. Det kunne læses som, at de kommer til at varetage nogle af de opgaver den tidligere frivillighedskoordinator havde. Men det nævnes ikke i tema 4.