Oprettet: 16. september 2022
Svarnummer:
92

Indsendt af

Lisbet Christiansen

Virksomhed / organisation

Lisbet Christiansen

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025) Med venlig hilsen Lisbet Christiansen