Oprettet: 15. september 2022
Svarnummer:
72

Indsendt af

Lene Pia Hansen

Virksomhed / organisation

Lene Pia Hansen

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Stop byggeriet på Amager Fælled og Stejlepladsen! Stop Lynnetteholmen!
Konsekvenserne af byggeriet på fælleden er fint beskrevet her af to førende eksperter indenfor Biodiversitet
"Amager Fælleds natur udgør en rest af et langt mere vidtstrakt naturområde, som i dag er stærkt fragmenteret af golfbane, Ørestad, jernbane og motorvej. Det er et kendt økologisk fænomen at arters lokale uddøen sker med forsinkelse, så allerede i dag må man forvente at en række af Amager Fælleds sjældne arter kan være i langsigtet tilbagegang, som følge af den habitatødelæggelse, som har fundet sted gennem de seneste årtier. Naturen i byggefeltet er ikke enestående i et nationalt perspektiv, fordi den slags ruderat-natur findes mange steder og kan opstå relativt hurtigt, når pladsen findes. Men i Københavns Kommune er byggefeltets natur enestående, og byggeriet vil føre til tab eller tilbagegang af arter, som er sjældne i kommunen. Og Københavns Kommune er ikke et nemt sted at finde plads til ny ruderat-natur. I et nationalt biodiversitetsperspektiv er der grund til større bekymring over den forventede påvirkning som følge af Fælledby af de ubebyggede arealer af fælleden, især den sidste lille rest af et biologisk enestående og førhen vidstrakt græslandslandskab langs vestkysten af Amager på ”strandengen”. Hele rapporten findes her:
"Betydningen af byggeriet af ”Fælledby” for biodiversiteten på Amager Fælled

Iøvrigt har WWF  også undret sig over at man ikke udnævner hele Amager fælled til natura 2000 område.

Derudover vil jeg foreslå at man stopper den træmassakre som har fundet sted i de seneste mange år - her et cut and paste fra RedByens Træer facebook aug 2020 :

Nørrebro: Byoasen i De Gamles By, 33 træer fældes i 2022
Vanløse: fire 80 år gamle robinietræer fældes for klimaprojekt
Nørrebroparken, ny kunstgræsplæne der skærer rødderne af de fredede træer
Ny lokalplan for FLSmidt i Valby, 2/3 af grundens 219 træer fældes (ATP)
Tingbjerg, ophævning af dobbeltfredning, 600+ store træer fældes for nybyggeri (pga Ghettoloven)
Amorparken, Stengade og Folkets Park metro stationer, ny linje (forslag)
Amorparken station til ny S-tog linje (forslag)
Sundparkens haveanlæg Karolinelunden og Lergravsvej, plejecenter og parkeringspladser
Dantes Plads, parkeringskælder
Hans Tavsens Park, ca. 58 træer fældes for klimasikring
Emdrup Søgårds Have, byggeri
Emdrupborgs Have, byggeri (muligvis reddet, afventer bekræftelse)
De Gamles By, trefaget skole og diabetes center
Lærkesletten på Amager Fælled, boligbyggeri
Stejlepladsen ved Fiskerihavnen på Sydhavnstippen, boligbyggeri
Selinevej på Kalvebod Fælled, erhvervsbyggeri
Gennemførte fældninger af raske træer i 2020-21, af kommunen eller med politisk godkendelse:
Lygten Nørrebro, 23 voksne vejtræer fældet for vejudvidelse
Brønshøj Vandtårn, grunden med 100 år gamle træer bebygges
Halmtorvet, klimasikring
Carlsberg, dispensation PFA/Pensam/Topdanmark til at fælde beskyttede træer af sparehensyn
Valby Langgade, en hel grund med gamle træer ryddet for byggeri..
Ja der er nok at gå igang med - eller rettere at få stoppet ..
mvh