Oprettet: 16. september 2022
Svarnummer:
78

Indsendt af

Jonathan Elkær

Postnr.

1633

By

København

Høringssvar

Det er godt at se, at udkastet til Strategi for biodiversitet anerkender det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025).