Oprettet: 18. september 2022
Svarnummer:
209

Indsendt af

Johnny Jensen

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

I strategiforslaget skriver I (p. 25):

„I den grå by handler det i høj grad om, at borgere, brugere og ejere motiveres til at skabe plads til natur og biodiversitet“.

 

Københavns Kommune har ca. 59.000 almene lejligheder, hvoraf en stor del er samlet i større enheder med store grønne arealer og tilknyttet driftspersonale. På samme måde findes en række større andelsforeninger med tilsvarende grønne områder, som også driftes af ansat personale.

 

Jeg bor selv i en stor andelsforening på Ydre Østerbro med ca. 15.000 m2 græsareal, og foreningen grænser op til to almene boligforeninger med grønne arealer af nogenlunde samme størrelsesorden.

 

Der er såvel i min andelsforening som hos de to naboer mindre tilløb til at konvertere de store græsarealer til områder med mere natur og biodiversitet, men opgaven er stor for bestyrelser bestående af såkaldt menige mennesker. Hertil kommer, at græsområder der ‘forvildes’ også skal driftes på en anden måde end græsarealer, en opgave som driftspersonalet ikke er uddannet i eller har naturligt anlæg for.

 

Jeg vil derfor foreslå, at strategien også opretter en pulje til brug for ikke-kommunale boligforeninger med større grønne arealer og tilknyttet driftspersonale.

 

Motivationen for at „skabe plads til natur og biodiversitet“ kunne fx tilvejebringes via et tilbud, hvor kommunen stiller et beløb plus sagkyndig bistand til rådighed mod, at boligforeningen betaler halvdelen. Samtidig forpligtes foreningerne til at stille sit driftspersonale til rådighed for et kursusforløb efter Københavns Kommunes retningslinjer.

 

Venlig hilsen

Johnny Jensen

Ryparken 6,

2100 København Ø