Oprettet: 18. september 2022
Svarnummer:
211

Indsendt af

John Frisenvænge

Postnr.

2650

By

Hvidovre

Høringssvar

Det foreliggende udkast til biodiversitetsstrategi udmærker sig ved smukke ord og luftige formuleringer, som i vid udstrækning kan realiseres uden reel betydning for natur og biodiversitet. Derimod savnes konkrete indsatser for navngivne arter og naturområder, hvor kommunens indsats kan bedømmes i forhold til den natur, som er målet for strategien. Desuden savnes blandt andet en kobling mellem indsats for biodiversitet og den overordnede planlægning, der skaber rammerne for arter og naturtypers muligheder. Disse synspunkter uddybes i vedhæftede dokument.

Materiale: