Oprettet: 18. september 2022
Svarnummer:
199

Indsendt af

Jack Howe

Postnr.

2200

By

København n

Høringssvar

Det er fantastisk, at Københavns Kommune anerkender biodiversitetskrisen og at vi er nødt til at handle på den. Der er nogle gode initiativer i planen (kortlægning og monitering af biodiversitet, transformation af monokulturer mv.), men der mangler mere ambition og konkrete initiativer/mål. Strategien skaber ikke tilstrækkelig grobund for den fundamentale omstilling, som naturen i byen har brug for.

En konkretisering af strategien og handleplanen kunne fx bestå i:

  • Konkrete målbare mål for biodiversitet
  • Steds- og tidsbestemte projekter, som kunne fungere som inspiration for senere projekter
  • Bedre beskrivelse af drift med ’øje for biodiversitet’ – hvad menes der konkret at ændre på?
  • Incitamenter og hjælpemidler til private grundejere
  • At stille krav til nybyggeri og anlæg (fx minimumskrav for en andel af arealet, der skal anlægges og plejes så det understøtter naturen)
  • At stille lignende krav til land som kommunen ejer (fx kolonihaver)
  • At genoverveje skadelige projekter (fx Lynetteholm)
  • Fredning af kirkegårde og andre truede steder (fx Amagerfælled)
  • Bedre støtte til og koordinering af frivillige organisationer. Indsatserne på tværs af forvaltningerne kunne suppleres og få langt større effekt, hvis man inddrager og udnytter de frivillige organisationers viden og arbejdskraft. 

Uden ambitiøse, konkrete mål er jeg bekymret for, at denne plan ikke opfylder sit potentiale og mangler kraft i forhold til at konkurrere med de mange politiske og økonomiske interesser, der er til stede. Til gængæld er det godt at se, at planen vil blive revideret årligt. Jeg ser frem til at følge fremdriften.