Oprettet: 18. september 2022
Svarnummer:
187

Indsendt af

Inger Hutters

Virksomhed / organisation

formand for Østerbro Havnekomité

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Høring om Forslag til Biodiversitet i København.

Høringssvar fra Østerbro Havnekomité.

 

Vi står i dag overfor en global biodiversitetskrise.
En krise, der betyder, at flere arter nu er i fare for at uddø end på noget andet tidspunkt i menneskets historie.

I år 2050 skal der være mere plads til biodiversitet i København. Mindst 30 % af
Københavns areal skal være udlagt som offentligt tilgængelige grønne områder, og
10 % af Københavns areal er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3”.

Denne fine indledning bør følges op af  mere konkrete planer og udpegning af nye områder, så krisen kan imødegås.

Man det er ikke nok med småjusteringer og hensigtserklæringer.

Det har derfor undret os, at der ikke  i handleplanerne  bliver peget på de store opfyldningsarealer i Nordhavn, der er ejet af Københavns Kommune (95%) og Staten (5%). Her har vi i Nordhavns Naturvenner, sammen med  9 andre  grønne organisationer  fået udarbejdet en plan, Nordhavns Naturpark  for bynær natur på  ca.100 ha.  De 100 ha. er et meget mindre areal til de mange  beboere på Østerbro og kommende Nordhavn end Københavns Kommunes mål for bynatur i 2008.  Desværre er der lige nu kun forslag om 28 ha natur, som inkluderer idrætsarealer.

Vores forslag, Nordhavns Naturpark  bygger videre på områdets eksisterende ruderatkarakter og introducerer flere lysåbne naturtyper :  Stranden,  Strandeng,  Søer,  Krat, Strandoverdrev.

I yderområder, tæt ved kommende bebyggelse er placeret mulighed for arealer til idræt.

Ydre Nordhavn er et af de vigtigste fugleområder i Københavnsområdet, hvor DOF har registreret mere end 260 forskellige arter.

Vi håber meget, at hensigten med Biodiversitetsplanen  er at sikre et stort sammenhængende område med adgang til vild natur og havudsigt.

 

Igennem de seneste år har Miljøpunkt Østerbro arrangeret mange velbesøgte ture i området og behovet for en naturskole i Nordhavn, som en del af Københavns Naturskoler er tydeligt. Nordhavns Naturvenner har derfor udarbejdet 

 Der er brug for en Naturskole i Nordhavn.   Et naturskoletilbud i Nordhavn vil være til gavn for hele byen, løfte mulighederne for at tilbyde varierede og lærerige skoledage til navnlig skolerne på Østerbro og bidrage til at inddrage lokalbefolkningen i at have medansvar for naturområderne.

Biodiversitetskrise er nok et for mildt udtryk. Der er tale om, at et stadig stigende    antal  arter uddør og dermed forrykker det fine samspil i naturen og menneskers mulighed for at leve som nu.

Det haster !

I en tale for et par dage siden fortalte  Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, at lige nu står 1800 danske arter på listen over arter, der er ved at forsvinde.  

Vi tror ikke, der er brug for en mængde administrativ mødeaktivitet.

Sæt fantasien løs.

Lad naturformidlere og lokale ildsjæle få mulighed for at udvikle initiativer, indledningsvis på forsøgsbasis. Gør status hvert år og sæt nye mål.