Oprettet: 18. september 2022
Svarnummer:
192

Indsendt af

Anne Holm Hansen

Virksomhed / organisation

Astma-Allergi Danmark

Postnr.

4000

By

Roskilde

Høringssvar

Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025

Astma-Allergi Danmark har med stor interesse læst Københavns Kommunes Forslag til biodiversitet i København og finder det store fokus på biodiversitet anerkendelsesværdigt, og ikke mindst et vigtigt skridt mod et grønnere og sundere Danmark. Men i fremtidens arbejde med biodiversitet og byplanlægning bør man tage hensyn til kommunens mange borgere med pollenallergi, som hvert år plages af snue, rindende øjne og træthed i pollensæsonen.

For at nå i mål med store dele af strategierne som Københavns Kommune fremlægger i denne offentlige høring, er det helt essentielt at inddrage allergivenlig beplantning.

Københavns Kommune pointerer, at strategien understøtter implementering og indsatsopfyldelse af Københavns Kommunes handlingsplan for FN’s verdens mål med fokus på tre af de 17 verdensmål. For at komme i mål med Mål 3 – Sundhed og Trivsel: ”Kommunens vision er, at københavnerne skal være blandt de borgere i verden, som har den bedste livskvalitet- og det skal alle københavnere kunne mærke”, er det helt essentielt at inddrage allergivenlig beplantning og ikke mindst allergivenligt vedligehold af de grønne områder i København.  Samme gør sig gældende for tema 2 – i år 2050 anvendes biodiversitet som et redskab, der bidrager til opnåelse af fysisk og mental sundhed og trivsel for byens borgere’. For at opnå sundhed og trivsel for byens mange borgere med allergi, er det en direkte nødvendighed at inddrage allergivenlig beplantning.

Det er en udbredt misforståelse, at bedre biodiversitet er en fjende mod borgerne med allergi. Det forholder sig faktisk lige omvendt. Derfor indledte vi i 2022 et samarbejde med blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og KAB, landets største boligadministrator, for at vi i fællesskab kan tænke klogt i fremtidens byplanlægning. Og det er vigtigt, for selvom pollentyper som fx birkepollen kan komme til København fra udlandet, er lokale kilder til stadighed til stor gene for de mange borgere med pollenallergi. Hvor sæsonen for birkepollen er kort mens intens, er sæsonen for græspollen lang og drøj, da der i Danmark er over 100 hjemmehørende græsser, som blomstrer forskudt. Tidens trend med at lade græsset gro og stå i blomst i store dele kommunes grønne områder, er til stor gene for de mange med allergi overfor græspollen. Græspollen er store og flyver sjældent langt. Faktisk er det under 1% af græspollen, som flyver mere end en kilometer fra planten, og netop derfor har lokal beplantning og vedligeholde en kæmpe betydning for de mange borgere, der i flere måneder må leve med forringet livskvalitet grundet allergi  

Vi vil på vegne af vores medlemmer, pointerer vigtigheden i at reducere mængden af blomstrede græs samt buske og træer som hassel, el, elm, birk og platan i København. Højtstående blomstrende græs kan med fordel minimeres til mindre mosaikker under trækronerne og/eller erstattes af områder med hjemmehørende urter, til glæde for både insektliv og borgere. Det er essentielt at græsset slås inden det når at stå i blomst, for at undgå store mængder græspollen, samt at det afklippede græs bortskaffes. Som alternativ til de allergene træer kan der i stedet plantes insektbestøvende arter, som fx ginkgo biloba, heste-kastanie, løn, lærk og diverse

 

frugttræer.  Med allergivenlig beplantning, kan vi sikre en mere lige adgang til de muligheder for udendørsliv og fysisk aktivitet, som København tilbyder.

Venlig hilsen

Direktør, Anne Holm Hansen