Høringssvar vedrørende Høring om badezone ved Teglholm Brygge

Oprettet: 12. oktober 2021
Svarnummer:
3

Indsendt af

Richard S.

Postnr.

2450

By

København

Høringssvar

En badezone er en god ting. Men det skal være muligt at begrænse tidsrummet for badning pga. de omkringliggende etagebyggerier. Det kunne være hverdage 8-20 og lørdag og søndag 10-20. Det samlede pres på de tilladte badezoner vil øge støjniveauet og mængden af affald. En del af de tilstødende badebroer og anlæg er private. Det skal selvfølgelig respekteres og foreningernes holdning og svar må derfor tillægges betydelig vægt i den endelige beslutning. Dertil kommer at KBH kommune eller by og havn afhængig af status, må stille med det nødvendige beredskab ift. øget frekvens af affaldsindsamling/afhentning og at udgifterne afholdes af den ansvarlige besluttende part dvs. københavns kommune eller by og havn, Nu kunne svaret tolkes som en eklatant modstand mod badezoner, hvilket det ikke er. Men skepsis er med baggrund i de erfaringer, der har været ved Teglholmen ved TDCs nybyggede ejendom, med overnatning, larm og støj hele natten. Og islands brygge. Hvis der ikke fra starten fastsættes regler for badezonerne, så vil der ske et uhensigtsmæssigt træk på ordensmagtens, og kommunens/by og havns ressourcer. Byen er for alle, det bør man have in mente.