Oprettet: 23. juli 2021
Svarnummer:
121

Indsendt af

Jesper Majdall og Morten Varano

Virksomhed / organisation

Bremen Teater, Hotel Cecil, Rust

Postnr.

1602

By

København V

Høringssvar

På vegne af 3 spillesteder i det centrale København, Bremen Teater (Vesterport), Hotel Cecil (Middelalderbyen) samt Rust (Sankt Hans Torv), indsendes hermed høringssvar. 

 

Vi har stor sympati for mange af de tiltag og pointer, der er beskrevet i planen, som vi mener generelt har et sundt og respektfuldt fokus.

 

Vi finder det dog urimeligt, at man indlemmer spillesteder i kategori C som “intensiv koncept”. (stk 28).

 

Vi er meget bevidste om, vores hovedaktiviter er af en larmende karakter men netop af disse grunde, har vi alle investeret markant i lydisolering, har optimerede gear/højtalersystemer, fokus på arbejdsmiljø for ansatte, foretager løbende lydmålinger, mv. 

Dermed vil man med stor sandsynlighed opleve mange spillesteder, der belaster næromgivelserne markant mindre end de koncepter, der indgår i “kategori B” og som omtales som “moderat belastende” eller de koncepter, der figurerer i "kategori A", for den sags skyld.

 

Det kunne tolkes som at veldrevne og velfungerende spillesteder tages til indtægt for den uro, man har oplevet på andre lokationer og i andre sammenhænge ('rene udskænkningssteder’, ‘rene diskoteker’ mv.).

 

Man bør ligeledes have for øje, at spillestederne i forvejen har ganske specifikke og restriktive krav fsva. lydniveauer mv, men også i de tildelte bevillinger, der netop tager højde for mange af de bekymringer, der hér er fremsat i rapporten. 

 

Vi er derfor også meget undrende over følgende sætning i stk. 29 under selve “restaurationsplanen”:

 

"Borgerrepræsentationen ser i denne forbindelse gerne, at der i forbindelse med ejerskifte sker et skift fra intensive koncepter (B og C) til restauranter med nattilladelse, som er mindre intensive koncepter (A).”

 

Det er utydeligt for os, hvad der menes med, at “man gerne ser”. Man kunne få den opfattelse, at man helst ser byens centrale spillesteder omlagt til gourmetrestauranter, hvilket vi dog ikke tror, er intentionen. En evt. kommende ejer af et spillested, køber det jo ikke mhp. at lave det om til restaurant, ligesåvel som man ikke går ind hos bageren og køber en tørkage for så accepterende at komme ud med et rugbrød. Det giver ingen mening, som det her er fremsat. 

 

Sætningens karakter, sammenholdt med pointen om “stop for nye bevillinger” i de restriktive områder, risikerer at undergrave spillestedernes forretningsgrundlag og fjerne værdien af selskaberne. 

 

Dette vil have den - formentlig utilsigtet - konsekvens, at man ikke fremadrettet har samme motivation for at investere yderligere i spillestederne f.eks. gennem lokaleinstandsættelse, optimering af koncertoplevelsen, publikumsudvikling, mv. 

Ja, faktisk vil man dermed modarbejde den løbende investering fra en ansvarlig bevillingshaver, som man netop efterlyser i oplægget. 

 

Det centrale København er i særlig grad båret af private initiativer indenfor spillestedsområdet med bl.a. Bremen Teater, Rust, Hotel Cecil, men også Pumpehuset, High Voltage, Drop Inn…og hvoraf flere i øvrigt har tilhørende natklubaktiviteter i weekender, hvor der tilbydes sunde og anderledes kulturbårne alternativer til det mere konventionelle natteliv. 

 

Den private investeringsvillighed, der har skabt grundlaget for disse steder, vil svækkes i årene fremover, såfremt dette afsnit vil bestå i sin nuværende form fra oplægget fsva. pointen om et "A og B hold” jf. de 3 kategoriseringer. Det kan tilmed have den negative konsekvens, at man indenfor en kortere årrække vil stå tilbage med et kulturfattigt område i de centrale dele af København.

 

Vi håber derfor, man vil genoverveje kategoriseringerne og de øvrige anførte punkter i dette høringssvar.