Høringssvar vedrørende Styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet

Oprettet: 18. september 2020
Svarnummer:
1

Indsendt af

Nicolai Eilstrup

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Det er positivt, at man søger at styrke skolebestyrelsesarbejdet i Københavns Kommune. Man bør dog søge at styrke dette så tidligt som muligt.

Her oplever jeg, at det er meget uheldigt, at man som forælder til elever på en af kommunens skoler med tidlig opstart (dvs. hvor skolen endnu ikke er bygget, fx Hannemanns Alle Skole og Skolen på Nordøstamager) ikke har mulighed for at deltage på lige demokratisk fod med de resterende borgere med børn på en kommunal folkeskole.

Her tænker jeg på den lokale regel om, at der skal være tre årgange på en skole, før men opretter en skolebestyrelse.

Jeg vil derfor opfordre til, at man overvejer at fjerne denne regel, så man allerede fra det første møde med folkeskolen har mulighed for at engagere sig i samarebjdet med skoleledelsen, kommunen mf.

Som det er i dag er det ikke muligt at blive hørt eller søge informationer andet end som enkeltborger, der aktivt søger det, eller, hvis man er heldig, at blive inviteret ind i en dialog med den eksisterende skoles skolebestyrelse og -ledelse, hvor ens barn er tilknyttet frem til de tre årgange er en realitet.

Det er nemlig heller ikke uligt, at stille op til skolebestyrelsesvalg eller deltage i valghandlingen som forælder til et barn på en skole med tidlig opstart.

Jeg synes det er demokratisk betænkeligt, og noget man bør ændre sideløbende med dette arbejde med at styrke skolebestyrelsernes arbejde i øvrigt.

Så giv nu alle forældre lige ret til at deltage i arbejdet for en bedre folkeskole.

/Nicolai

Få nyt om høringer

Abonnér