Styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet

16. september behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et forslag om styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet og valgte at sende det i høring.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

18. september 2020 til 30. oktober 2020

Sagsnummer

2020-0071456

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. oktober 2020

Høring ikke åben

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 6. november 2019 et fælles medlemsforslag om, at forvaltningen med inddragelse af Skole og Forældre udarbejdede forslag, der styrker rammerne og mulighederne for skolebestyrelsesarbejdet i den københavnske folkeskole. Forslaget har sammenhæng med Børne- og Ungdomsudvalgets strategi "Vores børn — fælles ansvar", i forbindelse med hvilken udvalget bl.a. har ønsket at fokusere på inddragelse som én af vejene for at kunne indfri strategiens mål. Inddragelse af forældre er et væsentligt element, og deres mulighed for at medvirke til at sætte mål og retning for det, der foregår på skolerne, sker i væsentlig grad via skolebestyrelsesarbejdet. Sagen omhandler derfor forslag, som kan styrke arbejdet med inddragelse af forældrene gennem skolebestyrelsen.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. september 2020 drøftede udvalget forslag om styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet og besluttede at sende indstillingens 1. og 2. at-punkt i 6 ugers høring hos skolebestyrelser, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, SKK, KLF, BUPL, LFS, Københavns Fælles Elevråd og Ungerådet.

Efter høringsperioden fremlægges sagen for udvalget igen på baggrund af de indkomne høringssvar.

 

Kontakt