Oprettet: 24. september 2020
Svarnummer:
17

Indsendt af

Skolebestyrelsen ved Rådmandsgades Skole

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

 

 HØRING – 2. behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler

 

Først og fremmest er vi meget glade for, at en ny budgetmodel vil være mere transparent og vi som skolebestyrelse meget nemmere og klarere kan læse budgettet. Vi er også sikre på, at det vil være et bedre arbejdsredskab for ledelsen. Det har været enormt uklart, når der som nu er blevet lagt flere og flere poster ind under elevtalsbevillingen. Vi håber derfor, at man med den nye budgetmodel gør op med at lægge kommende budgetændringer ind under elevtallet.

For Rådmandsgades Skoles tilfælde vil det med de tal, der er taget udgangspunkt i nu, give en budgetændring på 625.000. Det er mange penge. Det kan nå at ændre sig mange gange frem til den reelle overgang vil ske. Én mulighed som forslaget giver, at der vil blive kompenseret, så forandringen vil slå igennem over 2 år synes rimelig, men bør gælde alle uanset fravigende procentsats i forhold til se samlede bevilling.  Dertil foreslås det, at der rådgives i, hvordan man skaber god økonomi for sin skole med den nye budgetmodel.

Vi synes, det er mærkeligt, at man ikke skaber klarhed for det samlede budget i denne høring. Der står cirka 900 mio kroner, der ikke er med i forslaget til nyt budget for skolerne. Vi oplever, at der her ligger nogle af de udfordringer skolerne har med at overholde deres budgetter, der ikke har noget med kerneydelsen at gøre, men vil blive ved med at æde af serviceniveauet, når budgettet til denne del af skolen ikke holder.

Hvis vi tager udgangspunkt i Rådmandsgades Skole er denne en to-matrikel skole, hvilket betyder at der er en del dobbeltfunktioner, der skal vedligeholdes: køkkener, biblioteker, kontorer med dertilhørende funktioner og lign. Vi foreslår at denne bevilling retter sig til så den faktisk modsvarer omkostningerne. Det drejer sig om økonomi til drift af ovenstående funktioner og lønmidler til bibliotekar, 1 ekstra afdelingsleder og 1 deltidssekretær 20-25 timer.

Vi synes, det vil være en fordel for skoledriften, at gentænke budgettet til indvendig vedligehold: Vi oplever en uretfærdighed på området. Nogle skoler er blevet helhedsrenoveret, så de står skarpe og moderne, og andre som Rådmandsgades skole står slidt og kan umuligt indenfor skolens budgetter vedligeholdes løbende. Vi foreslår, at vedligeholdelsesdelen trækkes ud af skolens budgetter og lægges centralt, så BUF sammen med KEID kan lave et rimeligt vedligehold af alle skoler, så forskellene i fysisk udstråling minimeres. Hvis bygningsdriften (den indvendige) centraliseres vil skolens ledelse have mere tid til at koncentrere sig om kerneopgaven omkring medarbejderne og undervisningen.

 

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen Rådmandsgades Skole