2. behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler

12. august behandlede Børne- og Ungdomsudvalget det revidere forslag til ny budgetmodel og valgte at sende det i høring.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

14. august 2020 til 25. september 2020

Sagsnummer

2019-0317874

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. september 2020

Høring ikke åben

Den nuværende budgetmodel for almenskoler blev indført i 2008. Den er løbende blevet udvidet i takt med udmøntning af nye initiativer og effektiviseringer, og den er som konsekvens heraf blevet mere kompleks og svær at gennemskue. Samtidig rummer modellen en række udfordringer og der er derfor et behov for at justere modellen med henblik på at tydeliggøre budgetforudsætninger, skabe en større transparens og budgetsikkerhed for den enkelte skole samt give alle skoler et robust budget til at drive en god skole.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 20. maj drøftede udvalget forslag til ny budgetmodel. På baggrund af drøftelserne har forvaltningen revideret indstillingen. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 12. august besluttede udvalget at sende det revidere forslag i 6 ugers høring.

Efter høringsperioden på baggrund af høringssvarene fremlægger forvaltningen et endeligt forslag til ny budgetmodel den 25. november 2020.

Kontakt