Oprettet: 24. september 2020
Svarnummer:
13

Indsendt af

Skolebestyrelsen på Valby skole

Virksomhed / organisation

Valby skole

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Høringssvar vedr. ny budgetmodel fra skolebestyrelsen på Valby skole

Skolebestyrelsen er positiv overfor principperne i den nye budgetmodel: Bæredygtighed, transparens og incitament. Enkeltheden og dermed gennemskueligheden har stor betydning for muligheden for at have en reel drøftelse af modellen både nu og i fremtiden, når der skal ske tilpasninger. Enkeltheden giver mulighed for bedre indsigt for skolernes bestyrelser.

Det er positivt for Valby Skoles drift, at der er lagt op til en model, hvor det i højere grad er socioøkonomi, der bruges som fordelingsnøgle. Vi oplever, at det stemmer bedre overens med målgruppen af børn, der har behov for støtte i hverdagen.

Vi er klar over, at KKFO’en ikke har noget med denne budgetmodel at gøre. Men vi tillader os alligevel at udtrykke vores undren over, at den sociale normering til Valby skoles KKFO helt forsvundet, det er de samme børn, der arbejdes med.

Det er på samme måde positivt for Valby Skoles drift, at modellen vægter både klasse og elev. Valby Skole har de sidste fire år haft et gennemsnitligt optag af grunddistriktet på 72 %, med et lille dyk sidste skoleår. På trods af dette høje optag, har vi svært ved at holde en høj klassekvotient. Det er udtryk for, at grunddistriktet ikke er stort nok. Vi optager hvert år en del elever fra andre distrikter. Der er dog lagt et loft for optag udefra, hvilket er helt fornuftigt, så vi ikke udhuler andre skoler. Det har dog den afledte effekt, at vi ind imellem starter med små 0. klasser, da vi mister elever fra indskrivningstidspunktet til skolestart, dels pga. fraflytning og dels pga. privatskoleoptag.

Det har store konsekvenser for hele skoleforløbet, når klasserne ikke er fyldt op fra start.

Vi er bekymrede for den ramme, der er afsat til administration, vi oplever, at den lettelse, som AF skulle have givet, ikke har lettet i det omfang, der er skåret ned i administrationen. AF har som frygtet øget mængden af dobbeltarbejde. Mange opgaver er nødt til at være tæt på enheden, så der bruges tid på at klæde AF på.

Udviklingen på it-området, særligt GDPR, er blevet en overordentlig stor arbejdsopgave de seneste år for både administration og ledelse. Det tager på ugentlig basis meget tid at understøtte vores it-systemer. Opgaver som ikke tidligere eksisterede. Der bruges også ledelsestid på opgaver, som tidligere lå hos den administrative leder, opgaver af administrativ karakter, som er faldet ned mellem to stole, og som kun kan samles op af ledelsen.

Valby Skoles ledelsesteam har deltaget i skolelederuddannelsen, som har givet gode værktøjer og på ny understreget vigtigheden af systematisk, professionel faglig ledelse af kerneopgaven.

Der er både i København og på landsplan stor fokus på inkluderende fællesskabers betydning for alle børns ret og mulighed for at være en del af folkeskolen. Det er en opgave, som vi meget gerne vil lykkes med, som skolebestyrelse.

Vi er derfor nødt til at slå fast, at det afsatte beløb til administration, ikke står mål med opgaven. Vi er bekendt med, at der er lavet en besparelse netop på dette område for ikke at spare på de varme hænder. Og Vi er helt enige i, at der i høj grad er brug varme hænder til at sikre alle børns læring og personlig udvikling … men der er alligevel et problem, når der ikke er de nødvendige ressourcer til administration.

På vegne af bestyrelsen

Heiner Lützen Ank
Formand for skolebestyrelsen
Valby skole