Oprettet: 23. september 2020
Svarnummer:
9

Indsendt af

Else Marie Nygaard

Virksomhed / organisation

Damhusengens Skoles bestyrelse

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Vanløse d.23.9.2020

 

 

 

Høringssvar ang. ny budgetmodel for almenskoler

Vi bifalder forsøget på at lave en ny budgetmodel for folkeskolen. Det er hensigtsmæssigt at gå fra en elevtals- til en klassereguleret tildelingsmodel. Vi bakker op om, at man i den nye model vil yde et ekstra tilskud til store klasser, for vi er en skole, som tilstræber at danne robuste og langtidsholdbare klassefællesskaber.

Der også forhold i modellen, som vi finder bekymrende. For det første:

I modellen bliver tilskuddet til tosprogede elever fjernet og man får tildeler penge til ”særligt udsatte børn”. Vi vil miste 1,5 millioner kroner på den konto. Selv om der ikke længere ydes tilskud til tosprogede børn, er der en række opgaver, som vi har løst, og som ikke forsvinder for denne børnegruppe, skønt I ændrer budgetmodellen.

Som sammenlagt skole har vi en meget sammensat børnegruppe. Vi er en skole med børn med både høj- og lav socioøkonomisk baggrund. Da man politisk vedtog sammenlægningen, ønskede man, at man skulle have netop en skole med denne bredde.

At drive skole med en sammensat børnegruppe er en krævende opgave, ikke mindst hvis man skal lykkes med at løfte en gruppe børn og samtidig fastholde skolen som en attraktivt tilbud for børn, som kommer fra hjem med bedst råd til at vælge et andet skoletilbud. Derfor kan vi ikke bakke op om en model, hvor vi mister 1,5 millioner kroner i forhold til særligt udsatte børn. På dette afgørende punkt står budgetmodellens midler ikke mål med de opgaver, som er pålagt skolens medarbejdere.

For det andet:

I grundbevillingen er der sat 600.000 kroner af til administration. Her skal vi aflevere 382.000 kroner til administrativt fællesskab, hvilket betyder at der er 218.000 kroner tilbage til aflønning af sekretærer. På det punkt er det budgetmodellen tilsyneladende tænkt underfinansieret. En skole som Damhusengens Skole kan ikke klare sig med en sådan tildeling. Bliver modellen vedtaget vil vi være nødsaget til at tage midlerne fra undervisningspersonalet, hvilket vil bidrage til en udhuling af det tilbud, vi kan give til skolens børn.

Vi forstår at dette ikke er en indirekte spareøvelse, og vi bakker op om, at man finder en ny budgetmodel, men vi må bede jer overveje, om modellen tilgodeser en skole med en sammensat børnegruppe som vores, og vi må have svar på, hvordan posten til administration skal dække sekretærbehovet på en skole af Damhusengens Skoles størrelse.

 

Med venlig hilsen

 

Damhusengens Skoles bestyrelse