Oprettet: 24. juni 2020
Svarnummer:
8

Indsendt af

mark mandrup holcchakier

Virksomhed / organisation

skolebestyrelsen på lykkebo skole

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Hermed følger Lykkebo Skoles Skolebestyrelses officielle høringssvar.

 

Som mange andre, har vi i bestyrelsen, diskuteret frem og tilbage om høringsforslagene.

Med de forslag der lægges op til, støtter vi principielt, kun forslaget om en sammenlægning af Lykkebo og Kirsebærhaven skoler, til at være basisskoler for en ny udskolings skole på Torveporten.

 

 

Dette høringssvar er der skabt flertal for af medlemmerne i bestyrelsen, og er derfor valgt som det officielle.

 

Svaret:

 

Vi anbefaler at der afsættes ekstra økonomiske ressourcer til at gøre medarbejdere fortrolige med hinanden og den fremtid de er på vej ind i sammen. Vi ved alle hvor meget ekstra tid, det tager at lægge organisationer med forskellige kulturer, vaner etc. sammen – så dels for at undgå lærer-flugt, så det ikke ses som en stressende øv-opgave, der øger travlheden men måske ligefrem en spændende mulighed – og dels så skal der jo på nogle områder udvikles en fælles tilgang til undervisning på de to basisskoler, så vi ikke står med en elevgruppe, der har lært tingene alt for forskelligt alt efter hvilken basis-skole, de gik på. Den slags tager tid, møder og samarbejde.

 

Vi anbefaler at Søren og BUF i videst muligt omfang støtter sig til erfaringer fra tidligere overbygnings skole Højdevangen, så der læres af de gode samt dårlige erfaringer der er resultatet derfra.

 

Vi anbefaler en skole med 3 afdelinger. Dette for at styrke samarbejdet mellem skolerne, samt at adressere forskelle på de faglige metoder på de to basisskoler.

 

Vi støtter op om Søren som fælles leder for alle 3 afdelinger.

 

Vi anbefaler at samle et udvidet ledelsesteam til at bistå samarbejdet, og derudover til at være afdelingsledere fremover. Dette skal sikre kontinuitet i det fremtidige samarbejde og ensartet målsætning og fælles forståelse for indbyrdes udfordringer på alle 3 afdelinger

 

Vi anbefaler at Søren vælger et hold fag-professionelle til at støtte sig til at styre byggeprocessen på alle 3 afdelinger, desuden ser vi et behov for at dette hold inddrages i alle faser af byggeriet af Torveporten, fra projekt, til udførelse samt indkøb af inventar, samt at budgetter hertil er tilpassede holdets ønsker.

 

Vi anbefaler at Søren sammen med skolebestyrelser fører sammenlægningen med støtte fra Københavns Kommune både i timer samt økonomisk. Dvs. støtte til information af alle parter, fremgravning af information, ekstra økonomi osv efter Sørens ønske.

 

 

Vi anbefaler at BUF sideløbende laver en drejebog for fremtidigt brug. desuden allerede nu starter en informations indsamling over alle processer og udgifter, for at klarlægge alle omkostninger i forbindelse med en sådan sammenlægning af skoler.

 

Vi anbefaler at der afsættes ressourcer i en, med Søren afstemt periode, til at støtte skolerne til en fælles kultur (samt bedre kultur) samt at budgettere med studieture for personalet til både efterskoler, samt andre interessante overbygningsløsninger i landet.

 

 

Vi råder Københavns Kommune til hurtigst muligt at komme med forslag til sikre skoleveje for alle 3 afdelinger af skolen. Dette skal gerne munde ud i en trafikal helhedsplan på tværs af hele Kirsebærhaven og Lykkebo skoledistrikter, evt hele Valby.

 

Vi anbefaler desuden at Torveporten bygges til at være så fleksibel som muligt i forhold til fremtidige læringsformer, og justeringer af denne afdeling.

 

Vi råder meget kraftigt at BUF starter arbejdet med at etablere fritidstilbud på tværs af hele den nye skoles distrikt i samarbejde med klub/lokaludvalg osv, således at der er et etableret fritidsmiljø, som med åbningen af torveporten, skal forankres hertil.

 

Slutteligt vil vi påpege vigtigheden af at man straks efter høringsfristen og beslutningen i udvalget, starter arbejdet med planlægning af disse punkter, nogle kan kan eventuelt starte straks.

 

Vi håber at disse punkter bliver betragtet seriøst således at man kan skabe den bedste overbygningskole i landet, i første forsøg.

 

Vi stiller til rådighed, vores samlede viden og erfaring, til den videre process.

På vegne af skolebestyrelsen på Lykkebo skole

Mark Mandrup Holcchakier, Formand.

 

Få nyt om høringer

Abonnér