Skolestruktur i fire bydele med nye skoler

Børne- og Ungdomsudvalget i København har besluttet at sende forslag til skolestruktur i fire bydele med nye skoler i offentlig høring.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

30. april 2020 til 20. juli 2020

Sagsnummer

2019-0299475

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. juli 2020

Høring ikke åben

For at kunne etablere den nødvendige skolekapacitet rettidigt skal Borgerrepræsentationen ifm. vedtagelsen af Budget 2021 træffe beslutning om skolestrukturen i fire bydele, hvor der skal bygges nye skoler. De nye skoler er skolen ved Torveporten i Valby, skolen på Levantkaj i Nordhavn, skolen i De Gamles By på Nørrebro og nye skoler i Ørestad – ved Hannemanns Allé og i Vejlandskvarteret.

Med den nuværende skolestruktur er der i dag ledig kapacitet på flere skoler. En bedre udnyttelse af kapaciteten kan bidrage til at få midlerne til at række længere og skabe rammer for robuste klasser med bedre trivsel.

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) besluttede den 9. oktober 2019, at Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) skulle udarbejde forslag til justeringer af skolestrukturen omkring de kommende skoler.

På mødet den 29. april 2020 behandlede BUU forslaget om skolestruktur i fire bydele med nye skoler og besluttede at sende det i offentlig høring.

I august 2020 – efter høringsperioden – behandler BUU igen skolestrukturforslaget og forholder sig til høringssvar mv.

I forbindelse med Budget 2021 til efteråret træffer Borgerrepræsentationen endelig beslutning om skolestrukturen i de fire områder.

Kontakt