Skolestruktur i fire bydele med nye skoler

Børne- og Ungdomsudvalget i København har besluttet at sende forslag til skolestruktur i fire bydele med nye skoler i offentlig høring.

Høringsfrist:

20. juli 2020
Indsendt af:
Lars Christiansen
Dato: 12. maj 2020
Svarnummer:
2
By:
Valby
Postnr.:
2500
Angående: Skolestruktur i fire bydele med nye skoler Denne idé må være undfanget af nogle som keder sig for meget – og jeg vil i det følgende stille store spørgsmålstegn ved lødigheden af dette forslag. Først og fremmest: Hvorfor skal skolebørn stresses med et unødvendigt skoleskift midt i deres skolegang? Dernæst: Hvorfor har man lige lavet en kæmpe istandsættelse af Lykkebo Skole, hvorefter – man ved dette forslag – slet ikke skulle disse istandsættelser komme til nytte og gavn for de store elever, som det har været tiltænkt? Ydermere: Hvordan skal der blive mere udnyttelse af kapacitet af skolerne blot ved at man rokerer rundt på det samme antal af elever? Mængden af elever må jo være uændret uanset om de går hvor de hele tiden har gået eller om de skal forflyttet til andre bygninger! Endnu et spørgsmål er hvorvidt denne forvaltning er bekendt med at Kirsebærhaven er forholdsvis socialt belastet? – Og har man indtænkt at disse elever som måtte komme derfra, i så fald vil belaste andre og normalt fungerende skoleelever ved en sammenlægning? Slutteligt: Kan man be- eller afkræfte hvorvidt dette blot er en skueprocess for en beslutning der allerede er taget af denne forvaltning? Jeg vil afrunde med at jeg håber dette forslag bliver helt og aldeles skrinlagt og man ikke vil ødelægge i forvejen velfungerende skoler og børns trygge skolegang på denne måde.      
Læs høringssvar fra Lars Christiansen
Indsendt af:
Ann-Katrine Miranda
Dato: 1. maj 2020
Svarnummer:
1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Den nye skolestruktur i Valby vil give en mulighed for at bryde grænserne mellem de forskellige lokale boligområder, nye som gamle. Dette vil kunne styrke den sociale sammenhæng mellem vores børn- en sammenhæng som forhåbentligt vil kunne forplante sig videre i lokalområdet. Desuden vil den nye struktur give skolerne mulighed for at specialisere sig inden for specifikke klassetrin. Den nye struktur skaber dermed også pædagogisk og didaktik værdi for skoler og børn.
Læs høringssvar fra Ann-Katrine Miranda