Høringssvar vedrørende Hedegaardsvej II - lokalplan 612

Oprettet: 3. december 2021
Svarnummer:
2

Indsendt af

Metroselskabet I/S

Virksomhed / organisation

Metroselskabet I/S

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Att.: Lea Tang Jensen

Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan "Hedegaardsvej II".