Høringssvar vedrørende Hedegaardsvej II - lokalplan 612

Oprettet: 9. december 2021
Svarnummer:
4

Indsendt af

Jacob Packert

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Den foreslåede lokalplan med plads til 200 ungdomsboliger er en rigtig god idé. Beliggenheden tæt på metro er oplagt for nye københavnere, som ikke er generet af eventuel støj fra tog i døgndrift, og som fortrinsvis transporterer sig med cykel og offentlig transport.

Det er i det hele taget en god idé at bygge tæt og højt rundt om alle metrostationer, da det både øger passagergrundlaget og gør det muligt at bo og færdes i København uden at bruge bil.

Placeringen af ungdomsboliger er oplagt for studerende, som på blot 20 minutter kan transportere sig til fx KUA, ITU, og med metro kan tage til fx KU, CBS og andre uddannelsessteder med lethed.

Endelig er det positivt at mere udlægges til bolig og mindre til parkering i forhold til det oprindelige forslag.