Oprettet: 24. september 2020
Svarnummer:
46

Indsendt af

Mikkel Pedersen

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Ved borgermødet d. 23. september blev der gjort opmærksom på at Vejlands Kvarter skal forbindes med Amager Fælleds adgangsgivende stier. Dette lægger op til at der skal være øget trafik (som minimum fodgængere og cyklister) igennem det omkringliggende område. Dette skal især ses i lyset af den (i lokalplanen) underdimensionerede adgang via Vejlands Alle. Heraf nogle spørgsmål:

Hvor mange daglige trafikanter vil man anslå at der skal pendle igennem Amager Fælled i driftsfasen, og kan de nuværende stier bære en sådan trafikal tilvækst? Forventer man at de nuværende stier skal forstærkes, belyses, etc?

Skal der laves yderligere trafikale foranstaltninger på Amager Fælled (uden for det afgrænsede område Vejlands Kvarter)? Jeg mener at der bør udvises påpasselighed (måske helt og aldeles afholdenhed) med tiltag der vil "skære Amager Fælled over" med endnu flere færdelsårer. Den asfalterede og belyste cykelsti i det nordlige område har f.eks. fået kritik for dens påvirkening af naturens trivsel af områdets naturformidlere.

Vil den øgede trafik i området forstyrre folk, der på nuværende tidspunkt anvender Naturpark Amager rekreativt? Der giver udtryk for (bl.a. af Amager Fælleds Venner) at området bruges af folk for at få frisk luft og fred fra byen. Med udsigt til cyklister (og knallerter, selvom det sikkert forbydes - men har man nogensinde set nogen respektere et knallertforbud), vil området muligvis ikke længere kunne anvendes rekreativt for disse mennesker. I det tilfælde bør der etableres erstatning.

Få nyt om høringer

Abonnér