Oprettet: 22. oktober 2020
Svarnummer:
1910

Indsendt af

Holger Madsen

Virksomhed / organisation

Diakon fra Diakonissestiftelsen

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

1. Amager Fælled som naturområde bør bevares i sin nuværende helhed. København har behov for naturområder for al fremtid, og det, der bliver ødelagt, vil næppe kunne genvindes, hvis man 'sælger ud' nu. 2. Der er mange sjældne dyre- og plantearter, som vil være truet på deres eksistens, hvis Lærkesletten bebygges. Danmark har, lige som mange andre lande, forpligtet sig på omsorg for bio-diversiteten, men Danmarks indsats ligger skammeligt lav allerede. Derfor er det en alvorlig fejl at beskære Amager Fælled. Et byggeri som det foreslåede Vejlands Kvarter ville i størrelse og belastning på fælleden betyde en alvorlig forringelse for de dyr og planter der er der i dag. 3. København som en by med fremtidssyn og politik for både natur og bæredygtighed skal fastholde fokus og frasortere ideer om at bygge ikke-bæredygtigt på naturområder. 4. 5000 nye beboere i Vejlands Kvarter hænger ikke sammen trafikalt. 5. Sundheds- og sikkerhedsmæssigt er det uforsvarligt at bygge menneske-boliger og -institutioner på lossepladsgrund, hvor de foreløbige undersøgelser af giftige dampe og metan fra losseplads-dumpning har vist problemer af en art, som man ikke har kendte løsninger på. 6. Hvordan skal børn og fremtidige generationer i hovedstaden komme ud og lære naturen at kende? Det generelle mentale sundheds-niveau vil lide skade hver gang bynære naturområder begrænses. 7. Eventuelle kortsigtede gevinster vil koste dyrt på lang sigt.