Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 3. januar 2019
Svarnummer:
1

Indsendt af

Svend Aage Schiermacher

Virksomhed / organisation

rådgivende ingeniør

Postnr.

1401

By

København K

Høringssvar

Rensningsanlæg Lynetten er efterhånden ret gammelt og har ikke den fornødne kapacitet til fremtiden. Samtidig er den placeret på Refshaleøen, hvor den med bl.a. lugtgener hindre noget af byudviklingsmulighederne på øen. Med det nye byudviklingsprojekt Lynetteholmen, der kommer til at ligge tæt op ad rensningsanlægget, vil der også her ske indskrænkninger af byudviklingsmulighederne som følge af bl.a. lugt. Endelig vil kvm.- prisen her være for høj til at bibeholde rensingsanlæg på stedet. Alternativt kunne der etableres en overdækning m.v. men det bør gennemtænkes grundigt.
Derfor må der gerne snarest findes en ny anvendelig placering. Det kunne være Benzinøen eller Avedøre Holme. Derfor bør store dele af planarbejdet omkring Afløbsplanen, gennemtænkes og evt. justeres, hvis det bliver hensigtsmæssigt at flytte Lynetterensningsanlægget bort fra Refshaleøen.

Få nyt om høringer

Abonnér