Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 20. februar 2019
Svarnummer:
14

Indsendt af

Per Olsen

Virksomhed / organisation

Haveforeningen Frederiksholm

Postnr.

1452

By

København SV

Høringssvar

vedr. h/f Frederiksholm 2450 SV

Vi syntes helt overordnet at det er en rigtig god ide at vores forening står til at skulle kloakeres og at det er det eneste miljømæssige korrekte.

Vores første bekymring er at vi som størsteparten af haveforeningerne i området ligger på gammel opfyld og losseplads grund, vores bekymring er den at vi som lejere af en forurenet grund, kommer til at betale en sammenliget med en ikke forurenet grund, meget højere pris for kloakering. Det bliver altså os som nuværende lejere der alene kommer til at betale for fortidens synder. Man kunne måske med rette, have en forhåbning om at Københavns kommune, var med til at påtage sig sin del af ansvaret og derved også påtage sin den merudgift som der er i forbindelse med kloakering af et forurenet område som vores.
Vores 2. bekymring er at der skulle opstå en situation, hvor at der blev projekteret med at der skal være separation af regnvand og spildevand, ud over at det økonomisk vil blive en markant fordyrelse for de enkelte lod lejere, så har vi også svært ved at hvad det skulle gavne, da der i så tilfælde skulle opsamles vand fra et tagareal på 40 m2 ( hvor af mange i dag opsamler regnvand som de bruger til vanding i haven)ud af et grundareal på 300 m2 og at der derudover er hele det omkring liggende område, som igen er på et meget meget stort antal m2, hvor der ikke vil blive opsamlet regnvand.
At Københavns kommune har valgt en finansieringsmodel, hvor det bliver med 30 årige lån som betales tilbage via lejeafgiften, har vi ikke noget at indvende imod.
Vi ses frem imod at når det bliver vores forenings tur, at vi bliver inddraget i det mere detaljerede forløb og lokale aftaler.

Med venlig hilsen
Per Olsen
Formand for H/F Frederiksholm.

Få nyt om høringer

Abonnér