Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 19. februar 2019
Svarnummer:
13

Indsendt af

HF Engdal

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Tak for et godt og informativt borgermøde den 30.1.2019 vedrørende kloakering af kolonihaver.
Bestyrelsen i HF Engdal finder det yderst relevant, at der snares muligt kloakeres i kolonihaverne for at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af spildvandet. Bestyrelsen er bekendt med, at det kun er ganske få haver, som har installeret samletanke til opsamling af spildvandet, medens de resterende haver i vores forening har etableret alternative løsninger til håndtering af spildvandet. Vi kan også konstatere, at der som en konsekvens af natbeboelse 7 mdr. om året etableres flere og flere installationer (vaske- og opvaskemaskiner), der bidrager til udledning af spildvand.
Samlet set medvirker vores forening til en stor miljøpåvirkning, som bestyrelsen ser frem til at få reduceret.
HF Engdal har tidligere i en mail af 26.8.2018 som en af de få haver, tilkendegivet overfor Kolonihaveforbundets kreds 1, at foreningen er interesseret i en højere placering på den foreløbige "rækkefølgeplan" gerne blandt de første på listen af kommunale haver. Foreningen skal derfor gentage dette ønske over for Teknik- og Miljøforvaltningen i vores høringssvar. I den forbindelse kan bestyrelsen oplyse, at HF Engdal er en mindre forening med 40 havelod placeret i forlængelse af hinanden med en gennemgående havegang fra Englandsvej 218 til Røde Mellemvej 149.
I forhold til den prioriterede rækkefølge ligger vores forening ikke i nogen "klynger" eller "klumper". Til gengæld ligger den midt i et villakvarter, afgrænset af HF Engly til den ene side og Kålagervej til den anden side. HF Engly blev for flere år siden udlagt til helårsbeboelse, og er således allerede kloakeret. På de vilkår forudsætter bestyrelsen, at kloakeringen af vores forening "teknisk set" er uden større begrænsninger, og derfor kan tilkobles eksisterende kloaksystemer, som en af de første kolonihaver i den samlede plan.
På vegne af bestyrelsen.
Anne-Marie Friislund - formand
Bodil Vendel - kasserer

Få nyt om høringer

Abonnér