Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 20. januar 2019
Svarnummer:
4

Indsendt af

Henrik Christoffersen

Virksomhed / organisation

HFB, Bestyrelsen, Formand

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Kære Københavns Kommune
Det er vores erfaringer, at der i sådanne sager her er mange spørgsmål også fra vores fremlejere omkring, hvorfor, hvordan, hvornår og ikke mindst vigtig, hvordan berør det mig som fremlejere økonomisk. Da vi er en lille forening med 16 fremlejere, så kunne I overveje at begynde med en haveforeningen som er af mindre beskaffenhed og som hurtigere giver projektet og berørte en hurtig erfaring fx hvilke udfordringer der måtte komme for så stort et projekt som er sat i høring. Alene nuværende byggestop for Kreds 1., Hovedstaden syd vidner om, at der selv kommunalt er udfordringer med fortiden og hvordan og hvem der kan lægges til last. Yderligere er servituter, lokalplaner, BBR oplysninger mv. overset igennem tiden, alene for vores lille foreningen, hvilket stiller alle parter i dag, i svære situationer fra Københavns Kommune til fremlejere i foreningerne.

Vi vil her forsøge at give vores besyv med til hvordan samskabelse og borger inddragelse kunne fremmes, men vi er ligeledes sikker på, at det er med i overvejelserne, så her vores perkspektiver og tanker til spildsvandsprojektet.

Samskabelse og borgerinddragelse
For Spildevandprojektet kunne man overveje at medtage de erfaringer som der er fx fra byggestop projektet, og dermed gribe spilevandsprojektet mere smidigt i analysefasen fx kunne der analytisk og kommunikativt udarbejdes en-to testcase som visuelt, økonomiske og kommunikativ viser og svare på de bekymringer som ligger ude i foreningerne.
Det kunne yderligere overvejes at inddrage kolonisterne (borgerne) i udarbejdelsen af testcases, altså bestyrelser, fremlejere som er ude i foreningerne sådan, at der opnås en bredere viden om evt. forskelligheder i foreningerne, alt efter hvor i byen vi er placeret.

Vi er overbevist om, at det vil fremme det fællessprog som er ved at dannes omkring projektet, og som vil vokse som projektet skrider frem og bliver til virklighed, helt fysisk ud i foreningerne. Projektet bør overveje en yderligere inddragelse end blot ét skriv og ét borger møde på to timer. Vi kan have bekymringer, og mederfaringer fra Byggestopsagen, at der i højere grad bør være fx en referencegruppe bestående af et bredere repræsentantskab, så bestyrelser og fremlejere også kan bidrage til projektet med viden og hverdagskommunikation, så forståelsen for projektet kommer helt ud i foreningerne fra start. Projektet kunne overveje en løbende dialog fra sag til sag med de berørte foreninger på et meget tidlig analysetidspunkt, sådan at borgerinddragelse sker og ikke blot en høring, som ingen kan huske 10 år efter. Mere åbenhed fra start og kommunikationsdesign omkring projektet, og hvordan Københavns Kommunes projektplan og tanker se ud for den enkelte foreningen.

Yderligere kunne samarbejdeende partnerne overveje at lægge ud med en-to fysiske testcases i samarbejde med fx en lille foreningerne som Bredegrund og en større foreningen. Testcasene kunne danne grundlag for bedre belysningen af lokalforhold, servitutter, ejerforhold med mv. som der skal tages hensyn til og give spildevandsprojektet tidlige erfaringer som kan kommunikeres hurtigt og dermed skabe åbenhed og forståelse for projektet, så man ikke ender hvor byggestops projektet er pt. Ofte sidder bestyrelserne ind med viden om deres eget lokale forhold, som andre parter ikke altid er opmærksomme på.

Overvej:
1.) hvordan borgerinddragelse kan komme til at forgå mere foreningensnært
2.) hvordan kan vi udarbejde kommunikation som er mere visuelt fx en lille film eller noget andet i samarbejde med foreningerne. Så vi får nogen redskaber til at videregive hvad, hvordan og hvorfor til vores fremlejere, så vi kommer godt fra start, nu projektet strækker sig over 10 år.
3.) hvordan er det muligt at gå sammen bredt om testcase med udgangspunkt i en-to foreninger før det første spadestik, og ikke blot hvem vil være de første, men hvilke foreninger vil danne grundlag for den bedste belysningen og kommunikation til resten som venter på, at det bliver deres tur.

Vi se meget frem til projektet og byder det velkommen.
Med venlig hilsen
HFB, Rumæniensgade 3-5, 2300 KHB S

Få nyt om høringer

Abonnér