Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 22. januar 2019
Svarnummer:
5

Indsendt af

Henning Tillemand

Postnr.

2770

By

København

Høringssvar

I det udsendte materiale står beskrevet man forventer arbejdet udført senest 2029 i foreningerne, det er her spørgsmålene presser sig på, vejene i en haveforening en ca. bredde af 4 m. og som regel med ”kun” en ind/udkørsel, det får den betydning ved nedlæggelse af kloakrør i foreningen, vil det medføre store problemer for medlemmernes afhentning af deres dagrenovation og tømning af deres samletanke m.m., idet vejene bliver spærret i en vis omfang af en længere periode.
Spørgsmål:
• Hvor mange meter kloakrør forventer man at kunne lægge om dagen.
• Bliver opgravningen opfyldt med det samme så snart rørene er lagt, eller bliver der lagt køreplader over det opgravede.
• Overfladevand bliver der anlagt dræn med kloakriste til overfladevandet.
• Tilslutningsafgiften er det et gebyr for hele matriklen, eller er det pr. havelod.
• Skal de eksisterende samletanke graves op eller får de lov at blive liggende, hvis de får lov til at blive, må lejerne så bruge dem til opsamling af regnvand.
Problemer:
• Tømning af samletanke, perioden medens arbejdet bliver udført
• Afhentning af dagrenovation, er som regel ugentligt.
Hvordan bliver foreningerne inddraget i planlægningen af arbejdet, bliver arbejdet udført i sommermånederne eller i perioden fra september – april, som i alle foreninger er den periode der giver de mindste problemer for entreprenøren og kolonisterne.

Hf Mejlgaarden Kongelundsvej 199, 2300 København S, beliggende syd for Øresundsmotorvejen, er der til orientering ikke nedlagt kloakrør på kongelundsvejen foreningen kan tilsluttes!

Formand Henning Tillemand Hf Mejlgaarden 66

Få nyt om høringer

Abonnér